Digital post över landsgränsen

Den statliga digitala brevlådan Min myndighetspost utvecklas för att kunna hantera digital post över landsgränsen. Det betyder att EU-medborgare kan skaffa en digital brevlåda för att ta emot post digitalt från offentliga aktörer. Här kan du bland annat läsa om utvecklingen och vad du som offentlig aktör behöver göra.

En brevlåda för EU-medborgare

Brevlådan anpassas för att EU-medborgare ska kunna skaffa en digital brevlåda och ta emot digital post från offentliga aktörer i Sverige. Brevlådan beräknas vara under hösten 2024. Brevlådan kommer att:

  • bli åtkomlig för EU-medborgare med en eIDAS-anmäld e-legitimation på tillitsnivå väsentlig
  • kunna hantera de identitetsbeteckningar som följer med de utländska e-legitimationerna
  • finnas tillgänglig på engelska.

Det här behöver du som offentlig aktör göra

De myndigheter som idag är anslutna till Mina meddelanden behöver ansluta till ett nytt API. Det krävs för att kunna hantera det nya identitetsbegreppet. Digg kommer ta fram ett informationspaket som bland annat innehåller tekniska tjänstespecifikationer för det nya API:et. Tjänstespecifikationerna kommer finnas tillgängliga här på digg.se inom kort.

De myndigheter som ännu inte är anslutna till Mina meddelanden kan kontakta Digg så hjälper vi till med anslutningen både till tjänsten Mina meddelanden och till brevlådan.

Tester

Digg tillhandahåller en testmiljö som avsändare kan ansluta sig till. Under hösten 2024 beräknas produktionsmiljön vara klar för anslutning och test.

Beskrivning av försändelser och meddelanden

Här beskrivs vad ett meddelande och en försändelse är, vilka attribut de har samt format och maxstorlek. I dokumentet Tekniska tjänstekontrakt – API får du mer detaljerad information om attributen hos ett meddelande och en försändelse.

Tekniska Tjänstekontrakt-API-V4_vers 1.0 (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Tekniska Tjänstekontrakt-API-V4-vers 1.0-wsdl (zip) Zip, 40.4 kB.

Endpoints

I tabellen finns adresserna till WSDL/XSD, endpoints för SDG-FaR i produktion.


Produktion

Endpoint FaR

https://sdg-far.minameddelanden.se/webservice/ec/Recipient/v4 Länk till annan webbplats.

 

Rootcertifikat CA

DigiCert Global Root G2

Klientcertifikat

Serverlegitimation SHA-256 2048-bit

Servercertifikat

Digicert

I tabellen finns adresserna till WSDL/XSD, endpoints för SDG-FaR i test.


Test

Endpoint FaR

https://mmsdg.test.skatteverket.se/webservice/ec/Recipient/v4 Länk till annan webbplats.

 

Rootcertifikat CA

DigiCert Global Root G2

Klientcertifikat

Testcertifikat server- och stämpellegitimationer SHA-256 2048-bit

Servercertifikat

Digicert

Vanliga frågor och svar

Privatpersoner som är medborgare inom EU/EES och har en eIDAS-godkänd e-legitimation på tillitsnivå väsentlig ska kunna skaffa sig den digitala brevlådan.

Brevlådan kommer att ha en egen webbplats som vi länkar till från minmyndighetspost.se samt från andra berörda myndigheters webbplatser.

EU-medborgaren som vill skaffa en brevlåda väljer Foreign eID som inloggningsalternativ i e-tjänsten och klickar på den flagga som har den e-legitimation medborgaren vill använda. Med e-legitimeringen följer en identitetsbeteckning, Provinsional Identifier (PRID) som är unikt och kopplat till den aktuella e-legitimationen. När EU medborgaren skaffar sin brevlåda knyts den till EU-medborgarens e-legitimation och den identitetsbeteckning (PRID) som kommer att följa hela flödet, från myndighetens e-tjänst till EU-medborgarens brevlåda.

De myndigheter som är berörda och har förfaranden enligt SDG-förordningen förväntas kommunicera digitalt med de EU-medborgare som de är i kontakt med. Den internationella brevlådan i Min myndighetspost är en möjlighet myndigheterna kan använda sig av – allra helst om de redan är anslutna till infrastrukturen Mina meddelanden och skickar post digitalt inom landet.

Med den utländska e-legitimationen följer en unik identitetsbeteckning – en Provisional Identifier (PRID). PRID:en är ett obligatoriskt attribut och kan jämföras med ett personnummer. För att kopplingen ska fungera måste EU-medborgaren använda samma utländska e-legitimation vid skapandet av sin digitala brevlåda som vid kontakt med myndighetens e-tjänst så att det går att följa attributet (PRID). När ett meddelande skickas gör den anslutna myndigheten en slagning mot Förmedlingsadressregistret i Mina meddelanden. Då kontrollers att PRID:en överensstämmer och når rätt EU-medborgares digitala brevlåda.

SDG-förordningen

Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning. SDG-förordningen ställer bland annat krav på gränsöverskridande försändelser inom vissa förfaranden. Utvecklingen av Mina meddelanden och Min myndighetspost genomförs för att möjliggöra för berörda myndigheter efterleva kraven i SDG-förordningen.

En gemensam digital ingång till Europa

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: