Lärosäten

Här kan du se vilka lärosäten som har anmält till Digg att de omfattas av SDG-förordningen samt deras ansvarsområden enligt SDG-förordningens bilaga I och II.

Vad innebär de olika koderna?

De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan förklaringstabell.

Om uppgifterna inte stämmer?

Förteckningen baseras på information som Digg har fått från behöriga myndigheter och utgår ifrån den enskilda aktörens egna bedömning. Om informationen inte stämmer så kontakta oss via våra webbformulär för att anmäla behörig myndighet eller ändra uppgifter.

Förteckning lärosäten

Namn

Informations-område enligt bilaga I

Förfarande enligt bilaga I (offline och online)

Förfarande enligt bilaga II

Högskolan i Halmstad

E1

*

*

Högskolan i Skövde

E1; T2

*

Ja

Linnéuniversitetet

E

Ja

*

Malmö Universitet

B, E, I, P

Ja

Ja

Mälardalens universitet

*

Ja

Ja

Stockholms universitet

*

*

*

*Inväntar information från den behöriga myndigheten

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: