EU-rättsakter

Inom EU pågår ett arbete med att stärka den digitala inre marknaden. Här finns kortfattad information om några nya eller föreslagna EU-rättsakter som är kopplade till den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

EU har under de senaste åren stärkt sitt fokus på den digitala inre marknaden. Med nya strategier, lagförslag och policyprogram siktar EU på att positionera sig som en global ledare inom digitaliseringen. Detta samtidigt som man beaktar cybersäkerhet, databehandling och individens integritet.

EU:s digitaliseringsstrategier

2020 lanserades EU-kommissionens vision "Europa redo för den digitala tidsåldern". Med en den europeiska datastrategin fastslår kommissionen sin ambition att stärka den europeiska datasektorn, ge människor och företag större kontroll över sina data samtidigt som man utvidgar tillgången till data för olika användningsområden. Utöver att betona vikten av data, tar dessa strategier upp frågor kring cybersäkerhet, databehandlingskapacitet och skydd av individens integritet. EU:s deklaration om digitala rättigheter och principer syftar till att styra EU:s digitala agenda utifrån EU:s konstitutionella värderingar och grundläggande rättigheter.

EU-lagförslag

För att omsätta denna vision i praktiken har ett flertal EU-lagförslag introducerats. Dessa inkluderar

  • dataförvaltningsförordningen (Data Governance Act)
  • dataförordningen (Data Act)
  • AI-förordningen (AI Act)
  • förordningen om ett interoperabelt Europa (Interoperable Europe Act)
  • förordningen om ett europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space)
  • revision av eIDAS-förordningen
  • direktivet om en hög gemensam cybersäkerhetsnivå (NIS2)
  • direktiv för moms i den digitala tidsåldern.

Flera av dessa lagförslag är fortfarande under behandling i EU:s beslutsprocess och är alltså inte tillämpbara i Sverige ännu.

Medlemsländerna i EU har också antagit Policyprogrammet för det digitala decenniet. Programmet skapar en europeisk målstyrning för digitaliseringen som bygger på den europeiska digitala kompassen.

En digital framtid för Europa – Europeiska rådet Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: