1 Uppdrag och bakgrund


Utveckling

Förvaltning

Färdledande myndighet

Digg / MSB?

E-hälsomyndigheten?

Samverkande myndigheter

MSB, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten


Coronapandemin har påvisat hur snabbt ett land eller samhälle behöver kunna anpassa sig för nya utmaningar och förutsättningar samt vikten av ett effektivt samarbete mellan olika sektorer och myndigheter. Att på kort tid kunna utfärda bärbara verifierbara intyg till landets invånare möjliggjorde för större rörelsefrihet och bidrog till att Sverige kunde undvika total nedstängning av samhället då invånare kunde verka i samhället på ett säkert och tryggt sätt.

Myndigheten för digital förvaltning har sedan februari 2021 haft uppdraget att projektleda utvecklingen av lösningen för att kunna tillhandahålla digitala covidbevis. Utvecklingen har skett i samverkan med en rad myndigheter och organisationer och resulterat i en utfärdartjänst av digitala bevis. Utvecklingen har också omfattat lösningar för att verifiera covidbevis i samband med att det under pandemin lättats på restriktionerna i samhället, för de som vaccinerats.

Inom ramen för det utvidgade uppdraget[1] som ska slutrapporteras i december 2023, ska Digg projektleda utveckling och anpassning av befintlig lösning för covidbevis så att den kan tillämpas för andra användningsområden eller återanvändas för framtida situationer som har behov av att utfärda bärbara verifierbara intyg. Det ska i uppdraget säkerställas att lösningen blir en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i syfte att stödja digital delaktighet. Lösningen ska möjliggöra en kostnadseffektiv återanvändning av infrastrukturella komponenter och en snabb vidareutveckling eller nyutveckling av tillämpningar under framtida pandemier och kriser.

Byggblock intygshantering grundar sig i att återanvända det värde man fick fram i och med lösningen för covidbevis. Arbetet har syftat till att undersöka hur lösningen för covidbevis kan återanvändas för andra intygsprocesser, alternativt om det finns andra bättre lämpade lösningar som tillfredsställer samma behov.

Byggblocket är en del av regeringsuppdraget men undersöker nu förutsättningarna för att bli ett byggblock inom den förvaltningsgemensamma infrastrukturen Ena.

Syfte:

  • Öka och harmonisera offentlig förvaltnings förmåga att utfärda, utställa samt verifiera bärbara intyg
  • Öka offentlig förvaltnings förmåga att hantera framtida akuta och samhällskritiska händelser
  • Minska tid och kostnader kopplat till hantering av intyg inom offentlig förvaltning
  • Förenkla för individen att beställa och nyttja intyg samt att stödja digital delaktighet
  • På sikt sänka tröskeln för offentliga aktörer att ansluta sig till den kommande EU-plånboken (EUDIW) 

Mål:

  • Stötta offentlig förvaltning i att skapa och förädla delar i sina intygsprocesser
  • Skapa förutsättningar för offentlig förvaltning att snabb och säkert kunna reagera och hantera framtida behov av intygshantering vid akuta och samhällskritiska händelser
  • Bidra till arbetet mot digital exkludering
  • På sikt stötta offentlig förvaltning att ansluta sig till EU-plånboken (EUDIW)
  • På sikt stötta aktörer i att nyttja EU-plånboken och på så vis öka användandet av EU-plånboken i samhället
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: