Underrättelse av beslut

Som offentlig aktör kan du använda dig av automatiska funktioner för att informera om ett beslut, så kallad underrättelse.

Som offentlig aktör ska du så snart som möjligt informera, underrätta, de parter som berörs av ett ärende att du har tagit ett beslut. Bestämmelser om underrättelse av beslut finns i 33-34 §§ förvaltningslagen.

Det är du som offentlig aktör som bestämmer hur underrättelsen ska gå till. Du kan välja att skapa automatiska funktioner för att underrätta parterna om ett beslut. Det kan exempelvis ske genom ett meddelande till en digital brevlåda eller via andra digitala tjänster såsom ”Mina sidor”. Underrättelsen kan innehålla en länk till beslutet. Du kan också göra parterna uppmärksamma på att ett beslut finns att ta del av genom en annan typ av notisfunktion.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: