Statliga myndigheter

Här kan du se vilka statliga myndigheter som har anmält till Digg att de omfattas av SDG-förordningen samt deras ansvarsområden enligt SDG-förordningens bilaga I och II.

Vad innebär de olika koderna?

De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan förklaringstabell.

Om uppgifterna inte stämmer?

Förteckningen baseras på information som Digg har fått från behöriga myndigheter och utgår ifrån den enskilda aktörens egna bedömning. Om informationen inte stämmer så kontakta oss via våra webbformulär för att anmäla behörig myndighet eller ändra uppgifter.

Förteckning statliga myndigheter

Namn

Informations-område enligt bilaga I

Förfarande enligt bilaga I (offline och online)

Förfarande enligt bilaga II

Arbetsförmedlingen

B1

 

*

*

Arbetsmiljöverket

B6a;B8;K1;K3;M2;M3;M4;N3;Q1

*

Nej

Bolagsverket

J1;J2;J7;J9;K5

J1;J2;J9; K5

X1

Boverket

M1;M2;M3;M4;N3

*

Nej

Centrala studiestödsnämnden

E1

Nej

T1

Diskrimineringsombudsmannen

B7a;K4a

*

Nej

E-Hälsomyndigheten

F2

Nej

Nej

Elsäkerhetsverket

M2;M4;N1;N3

N3

X1

Energimarknadsinspektionen

N1

N1

Nej

Energimyndigheten

M8

Nej

Nej

Exportkreditnämnden

J8

*

Nej

Fastighetsmäklarinspektionen

N1;N3

*

X1

Finansinspektionen

H2;H4;J1;J9;N1;N2

*

Nej

Folkhälsomyndigheten

A4;M2;M4;M6;M7;N1; X1

*

X1

Försäkringskassan

B9;F1;F2;F3;G1a;K2

*

U1;U2;U3;W1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

B1

Nej

Nej

Inspektionen för vård och omsorg

N1

*

Nej

Integritetskyddsmyndigheten

I1;J11;N1

*

*

Kammarkollegiet

H; J; N

*

Ja

Kemikalieinspektionen

M5

*

Nej

Kommerskollegium

-

*

*

Konsumentverket

A2;A3;C4;H1;H3;H5;H6;H7;J4;M1;M2;M6;M7

*

Nej

Lantmäteriet

D2

D2

Nej

Livsmedelsverket

M2;N1;N2

*

X1

Läkemedelsverket

A4;F2;H1;H6;J1;J9;J11;M1;M2;M3;M6;M7;M9;N1;N2

*

Ja

Länsstyrelserna

D2;J1;J6;J7;K1;M5;M9;N1;N2;O2

*

X1

Migrationsverket

D4;D5;E1

*

Nej

Myndigheten för digital förvaltning

N1

N1

Nej

Mediemyndigheten

N1

*

Ja

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

M2;N1;N2;N3

N3

X1

Myndigheten för yrkeshögskolan

E1

*

Nej

Naturvårdsverket

A4;L5;M2;M9;N2;N3;O2

*

X1

Patent och registreringsverket

J3

Ja

Nej

Pensionsmyndigheten

B9;D6;K2

Nej

U2;W1;W2

Polismyndigheten

A1;A4;N1

A4

X1

Post- och telestyrelsen

N1

Nej

Nej

Revisorsinspektionen

 

*

X1

Riksantikvarieämbetet

N1

*

Nej

Riksarkivet

 

*

Nej

Sjöfartsverket

N1

*

X1

Skatteverket

B4;C5;D1;D2;D6;G1a;G2;G4;I1;K1;J1;K2;K3;L1;L2;L5

B4;C5;D1;D2;G1;G2;G4;I1;K1;L1,L2, L5

R1;U4;X1;X4

Skogsstyrelsen

N1

*

Ja

Socialstyrelsen

B3; F1,F4;F6;G1a;G3

B3

X1

SOS alarm

F5

*

*

Statens jordbruksverk

A4;B3;D2;J3;M3;N3;O1

*

Ja

Statens Skolinspektion

N1

Ja

*

Statens Skolverk

E1

*

X1

Statistikmyndigheten

J1

*

Nej

Strålsäkerhetsmyndigheten

N1

 

N1

X1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

M1;M2

*

Nej

Svenska institutet

E1

*

Nej

Tillväxtverket

O1;O2;O3

*

*

Trafikverket

A3;C2

*

Nej

Transportstyrelsen

A2;C1;C2;C3;C4;C5;N1;N3

*

V2; X1

Tullverket

A4; L1;L2;L3;L4;N1

*

Nej

Universitets- och högskolerådet

B3;N3

B3,N3

T2

Upphandlingsmyndigheten

P1;P2;P3

Oklart

Nej

Valmyndigheten

D3

*

Nej

*Inväntar information från den behöriga myndigheten

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: