Tillsynsmanual för granskning av webbsidor

På den här sidan hittar du samtliga kontroller som kan ingå i en granskning från Digg. Många kontroller utför vi bara om vissa villkor är uppfyllda eller om det finns vissa typer av innehåll.

Den tidigare versionen av tillsynsmanualen som du tidigare har kunnat hitta på vår webbplats har blivit föråldrad och stämmer inte längre när det gäller bedömning av flera kriterier. Om du ändå vill använda dig av den i ditt arbete med tillgänglighet så kan du ladda ner den och köra den direkt från din dator.

Gör så här för att ta del av den gamla versionen av tillsynsmanualen:

 1. Ladda ner filen ”Digg tillsynsmanual – utdaterad version.zip" och packa upp någonstans på din dator.
 2. När du har packat upp zip-filen, öppna "index.html" i valfri webbläsare. Där kommer du åt den gamla tillsynsmanualen precis så som den tidigare var publicerad på digg.se.

Digg tillsynsmanual – utdaterad version (zip, 912 KB) Zip, 912.2 kB.

Störande

Ljudkontroll

Krav: 9.1.4.2 Audio Control Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Ladda (om) sidan och lyssna efter ljud som spelas upp automatiskt.

Kontroller

Om: Ljud spelas upp automatiskt och varar i mer än 3 sekunder.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Ljudet går att pausa eller stoppa.
 • Ljudvolymen går att sänka separat.

Rörligt innehåll

Krav: 9.2.2.2 Pause, Stop, Hide Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Ladda (om) sidan och titta efter saker som rör sig, exempelvis animeringar.

Undantag

Förloppsindikator, indikator på att sidan fortfarande laddas.

Kontroller

Om: Det finns innehåll som rör sig under mer än 5 sekunder.

 • Det går att pausa, stoppa eller dölja rörelsen.

Om: Det finns innehåll som blinkar under mer än 5 sekunder.

 • Det går att pausa, stoppa eller dölja blinkningarna.

Om: Det finns innehåll som skrollar automatiskt under mer än 5 sekunder.

 • Det går att pausa, stoppa eller dölja skrollningen.

Om: Det finns innehåll som uppdateras automatiskt under mer än 5 sekunder.

 • Det går att pausa, stoppa eller dölja uppdateringarna.

Flimmer

Krav: 9.2.3.1 Three Flashes or Below Threshold Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Ladda (om) sidan och titta efter innehåll som flimrar eller blinkar snabbt.

Kontroller

Om: Det finns innehåll som flimrar mer än 3 gånger under en sekund på en yta som överskrider gränsvärdet.

 • Luminansskillanden är under tröskelvärdet.
 • Inget par av övergångar innehåller mättat röd färg.

Innehåll

Sidtitel

Krav: 9.2.4.2 Page Titled Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Håll muspekaren över tabbfliken i webbläsaren. Titeln visas som ett tooltip.

Metod 2

Använd Inspektören och kontrollera <title> i <head>.

Kontroller

 • Sidan har en titel.

Om: Sidan har en titel

 • Titeln beskriver sidans ämne eller syfte.

Om: Sidan är en ”single-page application”.

 • Sidtiteln uppdateras dynamiskt så att den reflekterar innehållet.

Sidans språk

Krav: 9.3.1.1 Language of Page Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Använd WAVE: språket visas längst upp på sidan.

Metod 2

Kontrollera i källkod (Ctrl+U) eller Inspektören att taggen <html> har attributet lang med rätt värde.

Kontroller

 • Sidans huvudsakliga språk är maskinläsbart.

Om: Sidans huvudsakliga språk är maskinläsbart.

 • Språkkoden är giltig.
 • Språkkoden matchar sidinnehållets språk.

Automatisk omladdning

Krav: 9.2.2.1 Timing Adjustable Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Använd fliken Nätverk i inspektören för att se om det sker automatisk omdirigering utan fördröjning. Ställ in att displayen inte ska nollställas vid sidladdning.

Kontroller

 • Sidan laddar inte om automatiskt efter en viss tid.
 • Sidan omdirigeras inte automatiskt med fördröjning.

Semantik

Landmärken

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Kontrollera dokumenttypen i källkoden (Ctrl+U) eller Inspektören. HTML 5 har dokumenttypen <!DOCTYPE html>.

Kontroller

Om: Sidan använder HTML 5 och minst ett landmärke är uppmärkt.

 • Alla landmärken på sidan är uppmärkta med motsvarande HTML-elementtyp eller role-attribut.

Rubriker

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Leta efter innehåll som borde vara uppmärkt som rubriker och efter innehåll som är uppmärkt som rubriker.

Kontroller
 • Allt som är visuellt formgivet som en rubrik är uppmärkt med <h1>…<h6>.
 • Alla rubriker med nivå 2 eller lägre är innehållsmässigt underordnade närmaste rubrik med högre nivå.
 • Inga rubriknivåer är utelämnade.
 • Det finns innehåll mellan en rubrik och nästa på samma eller högre nivå.

Om: Rubriker används för dårrader eller nedryckare (underrubriker).

 • Rubrikgrupper är uppmärkta med <hgroup>.

Listor

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Leta efter innehåll som borde vara uppmärkt som listor och efter innehåll som är uppmärkt som listor.

Kontroller
 • Listor där elementens ordning påverkar listans betydelse är uppmärkta med <ol> och elementen med <li>.
 • Listor där elementens ordning inte påverkar listans betydelse är uppmärkta med <ul> och elementen med <li>.
 • Allt som är uppmärkt som listor är listinformation.

Om: Det finns parvis listinformation (nyckel/värde eller term/beskrivning).

 • Parvisa listor är uppmärkta med <dl>.
 • Varje element i en parvis lista innehåller minst ett <dt>-element.
 • Varje element i en parvis lista innehåller minst ett <dd>-element.

Tabeller

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Leta efter innehåll som borde vara uppmärkt som tabeller och efter innehåll som är uppmärkt som tabeller.

Kontroller
 • Datatabeller är uppmärkta med <table>, rader med <tr>, dataceller med <td>.
 • Rubrikceller i tabeller är uppmärkta med <th>.
 • Alla rubrikceller i tabeller har innehåll.
 • Tabellrubriker är uppmärkta med <caption> och är första underelementet i sin <table>.

Om: Tabeller används för layoutändamål.

 • Layouttabeller har rollen presentation (eller none).
 • Layouttabeller innehåller inte rubrikceller.

Semantik

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Kontrollera att det som WAVE visar som ”strukturella element” används korrekt. Sök i källkoden eller Inspektören efter elementtyper som ofta används felaktigt, till exempel <br> och <strong>.

Kontroller
 • HTML används för att beskriva semantisk mening, inte för att styra presentationen.
 • Innehåll är uppmärkt med en semantisk HTML-elementtyp där det finns en lämplig typ att tillgå.

Länkar

Syfte för länkar

Krav: 9.2.4.4 Link Purpose (in Context) Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Navigera gärna med tangentbordet för att hitta länkar som saknar tydlig visuell formgivning.

Undantag
 • Syftet med länken är oklart även för personer utan funktionsnedsättning.
Kontroller
 • Syftet med varje länk framgår utan omgivande sammanhang, eller tillsammans med texten som föregår länken (i samma stycke, lista, tabellcell eller liknande).
 • Länktexten är bara så lång som behövs för att beskriva syftet.

Om: Det finns länkade bilder.

 • Textalternativet för varje länkad bild beskriver syftet med länken.

Om: Det finns länkar som innehåller både bilder och text (exempelvis puffar).

 • Länktexten, inklusive alternativtexter för bilder, är bara så lång som behövs för att beskriva syftet.

Färganvändning för länkar

Krav: 9.1.4.1 Use of Color Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Leta efter länkar som omges av text som inte är länkad och som inte har någon visuell indikering utöver färg för att visa att de är länkar (exempelvis understrykning eller ikon).

Kontroller
 • Färg används inte som det enda sättet att indikera länkar.

Ikon-/symbollänkar

Krav: 9.1.3.3 Sensory Characteristics Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Leta efter länkar som bara består av symboltecken, särskilt sådana som använder speciella glyf-teckensnitt för tecken som inte har någon definierad betydelse i Unicode.

Metod 2

Om du är osäker på om en lösning fungerar, testa helst med skärmläsare.

Kontroller

Om: Det finns länkar som bara består av symboltecken.

 • Syftet med länkarna går att uppfatta utan synförmåga.

Text

Språkändringar

Krav: 9.3.1.2 Language of Parts Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Använd WAVE.

Metod 2

Kontrollera i källkod (Ctrl+U) eller Inspektören att utländska ord ligger i en tagg som har attributet lang med rätt värde.

Undantag
 • egennamn
 • tekniska termer
 • ord på obestämt språk (kan ha lang="")
 • lånord och fraser som tagits upp i den omgivande textens språk.
Kontroller

Om: Det finns ord, fraser eller andra innehållsdelar med ett annat språk än omgivande text.

 • Alla språkändringar är maskinläsbart angivna.
 • Språkkoderna är giltiga.
 • Språkkoden matchar det uppmärkta innehållets språk.

Rubriker

Krav: 9.2.4.6 Headings and Labels Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Använd WAVE för att hitta rubriker.

Metod 2

Använd Web Developer för att hitta rubriker.

Metod 3

Leta visuellt efter innehåll som är formgivet som rubriker.

Kontroller
 • Alla rubriker beskriver ämnet eller syftet med det innehåll som följer.

Kontrast för text

Krav: 9.1.4.3 Contrast (Minimum) Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Kontrollera om WAVE varnar för bristande kontraster.

Metod 2

Leta visuellt efter text som inte uppenbart har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.

Undantag
 • logotyper
 • inaktiva komponenter i användargränssnittet
 • text som utgör ren dekoration och inte förmedlar någon relevant information
 • text som inte är synlig för någon
 • text i bilder med annat signifikant innehåll.
Kontroller
 • Alla länkar som är minst 18 punkter (24 px) eller 14 punkter och fet (19 px) har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot bakgrunden.
 • Alla övriga länkar har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 mot bakgrunden.
 • Text som är minst 18 punkter (24 px) eller 14 punkter och fet (19 px) har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot bakgrunden.
 • All övrig text har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 mot bakgrunden.

Sensoriska hänvisningar

Krav: 9.1.3.3 Sensory Characteristics Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Ögna igenom textinnehållet och leta efter hänvisningar som förutsätter en specifik funktionsförmåga.

Kontroller

Om: Det finns instruktioner på sidan som behövs för att förstå eller hantera innehållet.

 • Instruktioner hänvisar inte enbart till komponenters sensoriska kännetecken såsom färg, storlek, placering, orientering eller ljud.

Tangentbord

Fokus

Fokusordning

Krav: 9.2.4.3 Focus Order Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet. Aktivera (med tangentbordet) eventuella funktioner som öppnar en meny, dialogruta eller liknande.

Kontroller
 • Fokusordningen avviker inte från den visuella ordningen på ett sätt som gör innehållet svårt att förstå eller använda.

Om: Det finns element som öppnar en meny, dialogruta eller liknande.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Fokus sätts automatiskt till det öppnade elementet när det visas.
 • Det öppnade elementet kommer direkt efter det aktiverande elementet i fokusordningen.
 • När det visade elementet stängs sätts fokus åter till det aktiverande elementet.

Synlig fokusmarkering

Krav: 9.2.4.7 Focus Visible Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet. Aktivera (med tangentbordet) eventuella funktioner som öppnar en meny, dialogruta eller liknande. Om något element saknar synlig fokusmarkering, kontrollera CSS-koden för att se om man medvetet dolt fokusmarkeringen.

Undantag
 • Det är tillåtet att inte visa en synlig fokusmarkering förrän tangentbordet använts. När markeringen en gång visats måste den dock förbli synlig.
Kontroller
 • Alla fokuserbara element har en synlig fokusmarkering.

Kontrast för fokusmarkering

Krav: 9.1.4.11 Non-text Contrast Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet. Aktivera (med tangentbordet) eventuella funktioner som öppnar en meny, dialogruta eller liknande.

Undantag

Komponenter där såväl komponentens som fokusmarkeringens utseende bestäms av webbläsaren och inte påverkas med CSS.

Kontroller
 • Alla fokusmarkeringar har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.

Kontextförändring vid fokus

Krav: 9.3.2.1 On Focus Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod
 1. Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet.
 2. Sätt fokus genom att klicka med musen på fokuserbara element, utom sådana som förväntas ändra kontexten (till exempel länkar och knappar).
Kontroller
 • Ingen kontextförändring inträffar till följd av att ett element får fokus.

Uppdykande innehåll vid fokus

Krav: 9.1.4.13 Content on Hover or Focus Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod
 1. Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet.
 2. Sätt fokus genom att klicka med musen på fokuserbara element, utom sådana som förväntas ändra kontexten (till exempel länkar och knappar).
Kontroller

Om: Det finns innehåll som visas medan ett element har fokus.

 • Det går att dölja det visade innehållet utan att flytta fokus
 • Det visade innehållet förblir synligt tills användaren flyttar fokus, väljer att dölja det, eller tills det inte längre är relevant.

Hanterbart

Skipplänkar

Krav: 9.2.4.1 Bypass Blocks Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Navigera genom fokuserbara element med tangentbordet tills du hittar skipplänkar eller har passerat de ställen där de borde vara för att göra nytta.

Kontroller

Om: Det finns återkommande innehåll före huvudinnehållet på flera sidor, exempelvis ett sidhuvud.

 • Det första interaktiva elementet på sidan är en ankarlänk till huvudinnehållet.

Om: Det finns andra innehållsblock som återkommer på flera sidor.

 • Det finns sätt att hoppa förbi återkommande block.

Hanterbart med tangentbord

Krav: 9.2.1.1 Keyboard Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Pröva att använda alla funktioner med tangentbordet.

Undantag
 • Funktioner där det har betydelse vilken bana användaren flyttar en pekare, inte bara ändpunkterna där operationen inleds och avslutas.
Kontroller
 • Alla funktioner går att nå med tangentbordet.
 • Alla funktioner går att hantera med tangentbordet.
 • Det krävs inte att man trycker flera tangenter inom en kort tid.
 • Det krävs inte att man håller ned en tangent under en viss tid.

Ingen tangentbordsfälla

Krav: 9.2.1.2 No Keyboard Trap Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet. Aktivera alla funktioner som visar/döljer innehåll etc.

Kontroller
 • Det går att navigera ifrån varje fokuserbart element med tangentbordet.

Om: Det krävs något annat än Tabb/piltangent för att navigera ifrån vissa element.

 • Det finns information om hur man navigerar ifrån dessa element.

Layout

Flexibel layout

Krav: 9.1.4.10 Reflow Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Använd funktionen Resize i Web Developer och sätt storleken till 1280×1024. Förstora sidan till 400 % (Ctrl++). Minska förstoringen gradvis till 100 % (Ctrl+-) och kontrollera att inga layoutfel uppträder.

Metod 2

Använd verktyget för följsamt designläge i Inspektören (Ctrl+Skift+M) och ställ in bredden 320 (vertikal skrollning) eller höjden 256 (horisontell skrollning). Gör vyn gradvis bredare/högre genom att dra i kantlinjen och kontrollera att inga layoutfel uppträder.

Undantag

Skrollning i två ledder är acceptabelt om sidan har innehåll som kräver tvådimensionell layout, till exempel bilder, diagram, datatabeller, kartor, spel och videofilmer.

Kontroller

Om: Webbsidan är byggd för vertikal skrollning.

 • Ingen information eller funktion går förlorad vid displaybredder ned till 320 CSS-pixlar.
 • Det krävs inte skrollning i två ledder vid displaybredder ned till 320 CSS-pixlar.

Om inte: Webbsidan är byggd för vertikal skrollning.

 • Ingen information eller funktion går förlorad vid displayhöjder ned till 256 CSS-pixlar.
 • Det krävs inte skrollning i två ledder vid displayhöjder ned till 256 CSS-pixlar.

Utöka textavstånd

Krav: 9.1.4.12 Text Spacing Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Använd eventuell inställning på sidan för att utöka textavstånden.

Metod 2

Aktivera tillägget Textavstånd om sidan inte har någon egen funktion för att utöka textavstånden.

Undantag

 • Innehåll på språk eller skriftsystem där något av textavstånden inte är tillämpligt. Att ändra ordmellanrum förväntas exempelvis inte ha någon effekt på japansk text, som inte har ”ord” på samma sätt som till exempel svenska.

Kontroller

 • Styckemellanrummet går att öka till minst 2 gånger graden.
 • Radavståndet går att öka till minst 1,5 gånger graden.
 • Ordmellanrummet går att öka till minst 0,16 gånger graden.
 • Teckenavståndet går att öka till minst 0,12 gånger graden.
 • Inget innehåll försvinner (klipps av) vid utökade textavstånd.
 • Inget innehåll överlappar eller skymmer annat innehåll vid utökade textavstånd.

Förstoring

Förstora text

Krav: 9.1.4.4 Resize Text Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod
 1. Öppna den granskade sidan i ett nytt fönster (Ctrl+N).
 2. Använd funktionen Resize i Web Developer och sätt storleken för båda fönstren till 1280×1024.
 3. Förstora (zooma) innehållet i det ena fönstret till 400 % (Ctrl++).
 4. Jämför innehållet i de två fönstren och leta efter text som inte ser ut att vara större i det zoomade fönstret. I misstänkta fall, använd Inspektören och jämför de beräknade värdena för egenskapen font-size.
 5. Minska gradvis förstoringen ned till 100 % (Ctrl+-). För varje följsamt läge (när andra ändringar än bara förstoringsgraden inträffar), upprepa kontrollen i steg 4.
Undantag
 • Det kan vara acceptabelt att text inte förstoras om den redan från början är minst dubbelt så stor som standardtext (alltså 32 px eller mer).
Kontroller
 • Text i inmatningsfält går att förstora till åtminstone 200 %.

Om: Sidan har en egen funktion för att ändra textstorleken.

 • All text går att förstora till åtminstone 200 % med förstoringsfunktionen.

Om inte: Sidan har en egen funktion för att ändra textstorleken.

 • All text går att förstora till åtminstone 200 % med webbläsarens zoomfunktion.
 • Det går att zooma (till åtminstone 200 %) i mobilen.
 • Inget innehåll och ingen funktion går förlorad vid textstorleken 200 %.

Uppdykande innehåll vid fokus (förstorad text)

Krav: 9.1.4.13 Content on Hover or Focus Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod
 1. Förstora texten till 200 procent.
 2. Navigera genom alla fokuserbara element på sidan med tangentbordet.
 3. Sätt fokus genom att klicka med musen på fokuserbara element, utom sådana som förväntas ändra kontexten (till exempel länkar och knappar).
Kontroller

Om: Det finns innehåll som visas medan ett element har fokus.

 • Det går att dölja det visade innehållet vid 200 % zoom utan att flytta fokus

Uppdykande innehåll vid hovring (förstorad text)

Krav: 9.1.4.13 Content on Hover or Focus Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Förstora texten till 200 procent innan du utför kontrollerna.

Undantag
 • Innehåll som visas helt under webbläsarens kontroll, till exempel tooltips via HTML-attributet title.
Kontroller

Om: Det finns innehåll som bara visas när pekaren befinner sig över ett element.

 • Det går att dölja innehåll som visas vid hovring, vid 200 % zoom, utan att flytta pekaren.
 • Det går att föra pekaren över innehåll som visas vid hovring, vid 200 % zoom, utan att det försvinner.

Generella krav

Statusmeddelanden

Krav: 9.4.1.3 Status Messages Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Testa helst med en skärmläsare och verifiera att statusmeddelandet läses upp utan att du behöver flytta fokus till det.

Metod 2

Om du inte har tillgång till en skärmläsare, kontrollera att meddelandets behållare har rollen status, alert eller alertdialog eller har attributet aria-live.

Kontroller

Om: Sidan presenterar statusmeddelanden.

 • Statusmeddelanden går att identifiera via sin roll, så att de kan presenteras för användaren av hjälpmedel utan att behöva få fokus.

Tidsgränser

Krav: 9.2.2.1 Timing Adjustable Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Öppna en ”misstänkt” sida med ett formulär i slutet av arbetsdagen. Låt datorn vara igång under natten och slutför och försök skicka in formuläret nästa morgon.

Undantag

 • Realtidshändelser.
 • Tidsbegränsningen är nödvändig och att utöka den skulle förfela syftet med aktiviteten (exempelvis ett prov).

Kontroller

Om: Det finns tidsbegränsningar, som är mindre än 20 timmar.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Det går att stänga av tidsbegräningen.
 • Det går att justera tidsbegräningen till minst 10 gånger ursprungsvärdet.
 • Det går att förlänga tidsbegränsningen minst tio gånger, med en förvarning på minst 20 sekunder.

Innehållets ordning

Krav: 9.1.3.2 Meaningful Sequence Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Öppna sidan i två olika webbläsarfönster och stäng av CSS i det ena. Jämför de två fönstren för att se om ordningen utan CSS är begriplig.

Metod 2

Använd en skärmläsare och navigera igenom hela innehållet med piltangenter (inte Tabb). Jämför med den visuella ordningen.

Kontroller

 • Innehållet kommer i en begriplig ordning med CSS avstängt.

Konsekvent navigering

Krav: 9.3.2.3 Consistent Navigation Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Jämför ordningen på olika navigeringsfunktioner mellan sidorna som ingår i granskningsurvalet.

Undantag

 • Om användaren själv kan påverka navigeringsfunktionernas ordning är det förstås godkänt att den förändras.

Kontroller

Om: Det finns navigeringsfunktioner som förekommer på flera sidor på webbplatsen.

 • Navigeringsfunktioner kommer i samma inbördes ordning på de sidor där de förkommer.
 • Länkar etc. inom varje navigeringsfunktion kommer i samma inbördes ordning.

Konsekvent benämning

Krav: 9.3.2.4 Consistent Identification Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Jämför ikoner och benämningar mellan sidorna som ingår i granskningsurvalet.

Undantag

 • Pagineringslänkar kan anses vara konsekventa även om en länk med texten ”2” leder till olika mål i olika sammanhang. Benämningen är konsekvent i sin betydelse.

Kontroller

Om: Det finns ikoner eller symboler i indikatorer, knappar eller länkar som förekommer på flera sidor på webbplatsen.

 • Varje ikon eller symbol har samma betydelse på alla sidor.
 • Varje ikon eller symbol har samma maskinläsbara namn på alla sidor.
 • Varje ikon eller symbol som är en bild har samma textalternativ på alla sidor.
 • Varje funktion etc. indikeras med samma ikon eller symbol på alla sidor.

Om: Det finns länkar som förekommer på flera sidor på webbplatsen (med samma länktext eller URL).

 • Länkar med samma länktext leder till samma mål.
 • Länkar med samma mål har samma länktext.

Om: Det finns knappar med text i, där knappen eller funktionen förekommer på flera sidor på webbplatsen.

 • Knappar med samma text utför samma funktion på alla sidor där de förekommer.
 • Knappar med samma funktion har samma text på alla sidor där de förekommer.

Om: Det finns inmatningsfält, vallistor, kryssrutor, radiogrupper eller liknande som förekommer på flera sidor på webbplatsen.

 • Samma ledtext används för fält med samma syfte på alla sidor där det förekommer.

Flera sätt att hitta sidan

Krav: 9.2.4.5 Multiple Ways Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Undantag

 • Sidor som utgör steg i eller resultat av en process.

Kontroller

 • Det finns mer än ett sätt att hitta sidan på webbplatsen.

Avbryta klick

Krav: 9.2.5.2 Pointer Cancellation Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Tryck ned musknappen med pekaren över interaktiva element och flytta pekaren utanför elementet innan du släpper upp musknappen.

Metod 2

För dra-och-släpp–funktioner: markera och börja dra element, men flytta tillbaka pekaren till startläget (eller utanför målzonen) innan du släpper upp knappen.

Kontroller

Om: Tjänsten tillhandahåller funktioner som utförs med ett finger eller en musknapp.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Ingen del av funktionen utförs när man trycker ned ett finger eller en musknapp.
 • Funktionen slutförs när man släpper upp musknappen eller lyfter fingret och går att avbryta eller ångra.
 • Att lyfta fingret eller släppa upp musknappen innebär en återställning av den förändring som gjordes vid nedtryckning.
 • Det är en förutsättning att funktionen utförs vid nedtryckning.

Användarinställningar

Krav: 11.7 User preferences Länk till annan webbplats.

Metod

Ändra inställningar i webbläsaren och/eller operativsystemet för att kontrollera att webbsidan respekterar demn.

Kontroller

 • Sidan respekterar användarinställningar för färger.
 • Sidan respekterar användarinställningar för kontrast.
 • Sidan respekterar användarinställningar för teckensnitt.
 • Sidan respekterar användarinställningar för teckenstorlek.
 • Sidan respekterar användarinställningar för fokusmarkering.
 • Sidan respekterar användarinställningar för måttenheter.

Avvikande sidor

Förhindra allvarliga konsekvenser

Krav: 9.3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Kontroller

Kontroll: något av följande är sant:

 • Åtgärden går att ångra.
 • Användaren ges möjlighet att rätta upptäckta inmatningsfel.
 • Användaren får förhandsgranska och bekräfta inmatade uppgifter innan transaktionen slutförs.

En-knapps snabbtangenter

Krav: 9.2.1.4 Character Key Shortcuts Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Tryck på alla tangenter som genererar ett tecken, en efter en.

Kontroller

Om: Det finns snabbtangenter som aktiveras med en omodifierad tangent.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Det går att stänga av snabbtangenten.
 • Det går att byta ut snabbtangenten så att den använder en eller flera modifierartangenter.
 • Snabbtangenten är bara aktiv när komponenten ifråga har fokus.

Aktivering av tillgänglighetsfunktioner

Krav: 5.2 Activation of accessibility features Länk till annan webbplats.

Metod

Prova att aktivera alla tillgänglighetsfunktioner och kontrollera att det är möjligt utan att uppfylla det behov funktionen ska tillgodose.

Kontroller

 • Det går att aktivera tillgänglighetsfunktioner utan de förmågor vars behov funktionerna ska tillgodose.

Biometri

Krav: 5.3 Biometrics Länk till annan webbplats.

Kontroller

 • Det finns alternativa sätt (biometriska eller inte) för att identifiera eller ge åtkomst, som inte är beroende av ett specifikt biometriskt kännetecken.

Bevara tillgänglighet vid omvandling

Krav: 5.4 Preservation of accessibility information during conversion Länk till annan webbplats.

Kontroller

 • Omvandling bevarar all dokumenterad icke-proprietär information som tillhandahålls för tillgänglighet.

Bilder

Kontrast i grafik

Krav: 9.1.4.11 Non-text Contrast Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

 1. Bedöm vilken eller vilka delar som är nödvändiga för förståelsen av varje bild. Exempel kan vara en figurs yttre form eller symboler inuti en figur.
 2. Låtsas att du bara kan uppfatta dessa aspekter av bilden. Har de tillräcklig kontrast mot intilliggande färger för att vara möjliga att uppfatta?

Undantag

 • En specifik presentation krävs för att inte helt förändra informationen eller funktionen och det finns inget tillgängligt sätt att åstadkomma samma funktion.
 • Det finns text i bilden som förmedlar samma information (och uppfyller kontrastkraven i 1.4.3).
 • Informationen är tillgänglig i ett alternativt format, till exempel som en datatabell nära (eller länkad i anslutning till) ett diagram.
 • Fotografier av människor eller miljöer.
 • Färggradienter som representerar mätvärden (färgdiagram/heat maps).
 • Grafik som är rent dekorativ.
 • Logotyper, varumärken, flaggor.

Kontroller

Om: Ikoner (bilder) används som indikatorer.

 • De delar av en ikon som är nödvändiga för förståelse har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.

Om: Det finns diagram eller infographics.

 • Alla informationsbärande delar av diagrammet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
 • Eventuell text i diagrammet har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 (3:1 för stor text) mot intilliggande färger.

Bilder av text

Krav: 9.1.4.5 Images of Text Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Markera innehåll med musen. Text markeras vanligen på ett tydligt sätt som skiljer sig från markering av bilder.

Metod 2

Använd Web Developer för att markera eller dölja alla bilder.

Undantag

 • Bilder av text som går att anpassa visuellt efter användarens behov.
  En specifik presentation är en förutsättning, till exempel i logotyper och varumärken, eller skärmavbildningar.

Kontroller

 • Text, inte bilder av text, används för att förmedla information.

Kontrast för bilder av text

Krav: 9.1.4.3 Contrast (Minimum) Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

 1. Identifiera alla bilder av text.
 2. Mät kontrasten mellan text och bakgrund på det ställe där den är sämst.

Kontroller

Om: Det finns bilder av text.

 • Bilder av text som är minst 18 punkter (24 px) eller 14 punkter och fet (19 px) har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot bakgrunden.
 • Bilder av mindre text har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 mot bakgrunden.

Textalternativ

Textalternativ för bilder

Krav: 9.1.1.1 Non-text Content Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Kontrollera textalternativen för alla förgrundsbilder på sidan, till exempel alt-attributet för <img>-element.

Kontroller
 • Informationsbärande bilder är förgrundsbilder.
 • Informationsbärande bilder har textalternativ.
 • Informationsbärande bilders textalternativ förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
 • Bilder som förmedlar abstrakta begrepp har textalternativ som förmedlar begreppet, inte beskriver motivet.
 • Förgrundsbilder som inte förmedlar relevant information har tomma textalternativ eller döljs för hjälpmedel.

Om: Det finns CAPTCHA i form av bilder.

 • Textalternativet beskriver syftet med CAPTCHA:n.
 • Det finns alternativa CAPTCHA för andra uppfattningsförmågor än syn.

Kontrast för textalternativ

Krav: 9.1.4.3 Contrast (Minimum) Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod 1

Stäng av visning av bilder om din webbläsare har en bekväm funktion för det.

Metod 2

Använd Inspektören och ändra sökvägen (src-attributet) för varje bild så att textalternativet visas. (Lägg exempelvis till ett ”x” sist i namnet.)

Metod 3

Använd Web Developer för att ersätta alla bilder med sina textalternativ. (Denna funktion är dock inte helt tillförlitlig.)

Kontroller

Alla textalternativ har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 (3:1 för stor text) mot bakgrunden.

Språk för textalternativ

Krav: 9.3.1.2 Language of Parts Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Kontroller

Om: Det finns bilder med textalternativ på annat språk än omgivande text.

 • Bildelementet anger språkändringen.

Användargränssnitt

Ledtexter

Ledtexter, instruktioner

Krav: 9.3.3.2 Labels or Instructions Länk till annan webbplats. (nivå A)

Undantag
 • Om syftet med fältet är uppenbart för seende krävs ingen synlig ledtext, exempelvis för ett ensamt sökfält med en beskrivande knapp. Fältet behöver dock en dold ledtext eller ett maskinläsbart namn för att förmedla information till hjälpmedel (se 4.1.2).
Kontroller
 • Det finns synliga ledtexter eller ifyllnadsanvisningar för alla inmatningsfält eller interaktiva komponenter.
 • Det framgår av ledtexter eller instruktioner vilka fält som är obligatoriska och/eller frivilliga.

Kopplade ledtexter

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Klicka på det som ser ut att vara ledtexter. Om det är en korrekt uppmärkt och kopplad ledtext blir tillhörande fält markerat (kryssruta, radioknapp) eller får fokus (inmatningsfält, lista).

Metod 2

Använd Inspektören för att se att en ledtext är uppmärkt med <label> och att den är explicit eller implicit kopplad till det tillhörande fältet.

Kontroller
 • Ledtexter är uppmärkta med <label>.
 • Ledtexter är maskinläsbart kopplade till det tillhörande fältet.

Begripliga ledtexter

Krav: 9.2.4.6 Headings and Labels Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Kontrollera att ledtexter så koncist som möjligt beskriver vad man förväntas fylla i eller välja, eller vad en markerad kryssruta innebär.

Kontroller
 • Alla ledtexter beskriver syftet med det tillhörande fältet.

Interaktiva komponenter

Kopplade fält

Krav: 9.1.3.1 Info and Relationships Länk till annan webbplats. (nivå A)

Kontroller

Om: Det finns komponenter som styr andra komponenter.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Relationen framgår strukturellt (det styrda fältet är underordnat det kontrollerande).
 • Relationen är maskinläsbart angiven.
 • Relationen framgår implicit genom att det styrda fältet kommer direkt efter det kontrollerande i källkoden.

Namn, roll, värde

Krav: 9.4.1.2 Name, Role, Value Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Använd Inspektören i Chrome för detta, där det finns bra verktyg för att inspektera tillgänglighetsegenskaper. Firefox har ett liknande verktyg, som dock är lite svårare att tolka.

Kontroller
 • Alla interaktiva komponenter har en roll.
 • Alla roller är korrekt angivna.
 • Alla interaktiva komponenter har ett maskinläsbart namn.
 • Alla värden och tillstånd hos interaktiva komponenter är maskinläsbara.

Etiketter i namn

Krav: 9.2.5.3 Label in Name Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Jämför det maskinläsbara namnet i Inspektören med den synliga texten i komponenten.

Undantag
 • Tecken som används symboliskt och inte bokstavligt, till exempel ett ”X” för ”stäng” eller ”ta bort”.
Kontroller
 • Interaktiva komponenters maskinläsbara namn innehåller den synliga texten i komponenten.

Ikon-/symbolknappar

Krav: 9.1.3.3 Sensory Characteristics Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Leta efter knappar som bara innehåller symboltecken, särskilt sådana som använder speciella glyf-teckensnitt för tecken som inte har någon definierad betydelse i Unicode.

Metod 2

Om du är osäker på om en lösning fungerar, testa helst med skärmläsare.

Kontroller

Om: Det finns knappar som bara innehåller symboltecken.

 • Syftet med symbolknappar går att uppfatta utan synförmåga.

Kontrast för komponenter

Krav: 9.1.4.11 Non-text Contrast Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Kontroller

Om: Det finns aktiva komponenter med en visuell indikering som är nödvändig för förståelsen.

 • Aktiva komponenter i användargränssnittet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.

Syfte för inmatningsfält

Krav: 9.1.3.5 Identify Input Purpose Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Inspektera alla fält som inhämtar information om användaren och kontrollera att de har autocomplete-attribut med rätt typvärde från den utfällbara listan nedan.

Kontroller

Om: Sidan använder HTML 5 och innehåller inmatningsfält som inhämtar information om användaren.

 • Inmatningsfält som inhämtar information om användaren har ett maskinläsbart syfte.
 • Angivet syfte för inmatningsfält är korrekt.

Beteende

Uppdykande innehåll vid hovring

Krav: 9.1.4.13 Content on Hover or Focus Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Undantag
 • Innehåll som visas helt under webbläsarens kontroll, till exempel tooltips via HTML-attributet title.
Kontroller

Om: Det finns innehåll som bara visas när pekaren befinner sig över ett element.

 • Det går att dölja innehåll som visas vid hovring, utan att flytta pekaren.
 • Det går att föra pekaren över innehåll som visas vid hovring, utan att det försvinner.
 • Innehåll som visas vid hovring förblir synligt till dess användaren flyttar pekaren, väljer att dölja det, eller tills den visade informationen inte längre är relevant.

Kontextförändring vid inmatning

Krav: 9.3.2.2 On Input Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Skriv in text i inmatningsfält. Med mus och tangentbord: markera och avmarkera kryssrutor, gör val i listor eller radiogrupper.

Undantag
 • Användaren informeras om beteendet före användning.
Kontroller
 • Ingen kontextförändring sker till följd av att man ändrar värdet i en komponent.

Felmeddelanden

Felmeddelanden

Krav: 9.3.3.1 Error Identification Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod
 1. Lämna obligatoriska fält tomma.
 2. Fyll i fler eller färre tecken än tillåtet i fält med sådana begränsningar.
 3. Fyll i bokstäver i numeriska fält.
 4. Fyll i en formellt oriktig e-postadress (utan ”@”).
 5. Fyll i för låga eller för höga värden i numeriska fält.
 6. Fyll i datum på ogiltigt format.
 7. Fyll i ogiltiga datum (till exempel 31 april eller månad 13).
 8. Fyll i ogiltiga värden i fält som kräver vissa värden eller format.
Kontroller

Om: Det finns fält med validering av indata.

 • Felmeddelanden visas med text.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Det framgår i text vilket fält som är felande.
 • Alla felande fält har aria-invalid="true".
 • Felmeddelandena är maskinläsbart kopplade till de felande fälten med aria-describedby eller aria-errormessage.

Färganvändning för felmeddelanden

Krav: 9.1.4.1 Use of Color Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Framkalla valideringsfel och kontrollera att någon visuell indikering utöver färg skiljer felmeddelanden från omgivande text.

Kontroller
 • Färg används inte som det enda visuella sättet att särskilja felmeddelanden.

Korrigeringsförslag

Krav: 9.3.3.3 Error Suggestion Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Undantag
 • Om korrigeringsförslag skulle förfela syftet med fältet.
Kontroller

Om: Det finns inmatningsfält med kända korrigeringsförslag för vissa typer av fel.

 • Korrigeringsförslagen visas för användaren när man fyller i ett ogiltigt värde i fältet.

Redigeringsverktyg

Skapa tillgängligt innehåll

Krav: 11.8.2 Accessible content creation Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Det går att skapa tillgängligt innehåll med redigeringsverktyget.
 • Redigeringsverktyget hjälper användaren att skapa tillgängligt innehåll.

Omstrukturering

Krav: 11.8.3 Preservation of accessibility information in transformations Länk till annan webbplats.

Undantag

Kravet är inte tillämpligt om målformatet vid omvandling saknar stöd för de tillgänglighetsfunktioner som finns i källformatet, till exempel om en WYSIWYG-editor har en funktion för att spara innehållet som ASCII-text.

Kontroller
 • Tillgänglighetsinformation i originalinnehållet bevaras vid omstrukturering i den mån motsvarande möjligheter finns i det omstrukturerade materialet.
 • Tillgänglighetsinformation i originalinnehållet bevaras vid omvandling i den mån motsvarande möjligheter finns i målformatet.

Åtgärdsförslag för brister

Krav: 11.8.4 Repair assistance Länk till annan webbplats.

Kontroller

Om: Redigeringsverktyget har en tillgänglighetskontroll som kan upptäcka brister.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Verktyget åtgärdar automatiskt upptäckta brister.
 • Verktyget ger förslag på hur användaren kan åtgärda bristerna.

Mallar

Krav: 11.8.5 Templates Länk till annan webbplats.

Kontroller

Om: Redigeringsverktyget har stöd för innehållsmallar.

 • Det finns minst en mall som kan skapa innehåll som uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Det framgår vilka mallar som är tillgängliga.

Innehållsteknik

Krav: 11.8.1 Content technology Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Redigeringsverktyget uppfyller kraven i avsnitt 11.8.2 till 1..8.5 i den mån utdataformatet medger.

Ljud och video

Textalternativ för tidsberoende medier

Krav: 9.1.1.1 Non-text Content Länk till annan webbplats. (nivå A)

Kontroller

 • Alla ljudklipp, animeringar och filmer har ett identifierande textalternativ.

Alternativ för ljudklipp

Krav: 9.1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Lyssna på ljudklippet och läs samtidigt transkriptionen, och kontrollera att de stämmer överens. Om det hörs flera röster, kontrollera att det framgår vem som säger vad.

Undantag

Ljudklipp som är ett mediealternativ till text – en ljudversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant.

Kontroller

Om: Det finns förinspelade ljudklipp.

 • Varje ljudklipp har ett textalternativ, till exempel en transkription.
 • Textalternativet förmedlar samma information i samma ordning som ljudklippet.

Alternativ för animeringar och filmer

Krav: 9.1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) Länk till annan webbplats. (nivå A)

Undantag

 • Filmer som är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant.

Kontroller

Om: Det finns förinspelad video utan ljud.

 • Transkriptionen/ljudspåret förmedlar samma information i samma ordning som filmen.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Filmen har ett textalternativ, till exempel en transkription.
 • Filmen har ett ljudspår som beskriver handlingen i filmen.

Reglage

Krav: 7.3 User controls for captions and audio description Länk till annan webbplats.

Metod

Spela filmen och kontrollera att det går att komma åt reglagen för att visa/dölja undertexter och syntolkning med samma antal tryckningar som för att spela/pausa filmen.

Kontroller

Om: Det finns film som har dolda undertexter eller syntolkning och en mediespelare med stöd för dessa.

 • Reglage för undertexter finns på samma interaktionsnivå som de primära mediereglagen.
 • Reglage för syntolkning finns på samma interaktionsnivå som de primära mediereglagen.

Undertexter

Undertexter

Krav: 9.1.2.2 Captions (Prerecorded) Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod

Spela filmen med undertexterna synliga och kontrollera att allt relevant ljud återges i undertexterna, eller som synlig text i själva filmen.

Undantag
 • Filmer som är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant.
Kontroller

Om: Det finns film med relevant ljud.

 • Alla filmer med relevant ljud har undertexter.
 • Undertexterna förmedlar allt relevant ljudinnehåll i filmen.

Visa/dölja undertexter

Krav: 7.1.1 Captioning playback Länk till annan webbplats.

Metod

Spela filmen, aktivera undertextreglaget två eller fler gånger och kontrollera att undertexterna visas och döljs.

Undantag
 • Öppna (”inbrända”) undertexter.
Kontroller
 • Mediespelaren har en mekanism för att visa och dölja undertexter.

Synkroniserade undertexter

Krav: 7.1.2 Captioning synchronization Länk till annan webbplats.

Metod

Spela filmen, visa undertexterna och se om undertexterna är märkbart tidsförskjutna jämfört med ljudet i filmen.

Kontroller
 • Undertexterna är synkroniserade med filmen, med en förskjutning på högst 100 millisekunder.

Bevara undertexter vid omvandling

Krav: 7.1.3 Preservation of captioning Länk till annan webbplats.

Metod

Använd tjänsten för att sända, omvandla eller spela in video med synkroniserat ljud och undertexter. Verifiera att resultatets undertexer går att spela upp och är synkroniserade enligt kraven 7.1.1 och 7.1.2 i EN 301 549.

Kontroller

Om: Det finns funktioner för att sända ut, vidaresända, omvandla eller spela in video med synkroniserat ljud.

 • Undertexterna bevaras vid omvandling så att de kan spelas upp i enlighet med 7.1.1 och 7.1.2.

Anpassa undertexter

Krav: 7.1.4 Captions characteristics Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Mediespelaren har funktioner för att anpassa utseendet på undertexter efter individuella behov.

Upplästa undertexter

Krav: 7.1.5 Spoken subtitles Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Det går att få undertexterna upplästa i mediespelaren, till exempel via talsyntes eller som separata ljudspår som går att aktivera.

Syntolkning

Syntolkning

Krav: 9.1.2.5 Audio Description (Prerecorded) Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av en berättarröst.

Kontroller
 • Filmen har syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information genom tal.

Syntolkning eller transkription

Krav: 9.1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) Länk till annan webbplats. (nivå A)

Kontroller
 • Filmen har syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information genom tal.

Om inte: Filmen har syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information genom tal.

 • Det finns ett alternativ i textform som förmedlar samma information som filmen, både visuell och audiell, och i samma ordning.

Spela upp syntolkning

Krav: 7.2.1 Audio description playback Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Mediespelaren har en funktion för att spela upp syntolkning.

Synkroniserad syntolkning

Krav: 7.2.2 Audio description synchronization Länk till annan webbplats.

Metod

Spela upp filmen med syntolkningen aktiverad och kontrollera att ljudbeskrivningarna kommer vid rätt tidpunkter i handlingen.

Kontroller
 • Syntolkningen är synkroniserad med det audiovisuella innehållet.

Bevara syntolkning vid omvandling

Krav: 7.2.3 Preservation of audio description Länk till annan webbplats.

Metod

Använd tjänsten för att sända, omvandla eller spela in video med synkroniserat ljud och syntolkning. Verifiera att resultatets syntolkning går att spela upp och är synkroniserade enligt kraven 7.2.1 och 7.2.2 i EN 301 549.

Kontroller

Om: Det finns funktioner för att sända ut, vidaresända, omvandla eller spela in video med synkroniserat ljud.

 • Syntolkning bevaras vid omvandling så att den kan spelas upp i enlighet med 7.2.1 och 7.2.2.

Dokumentation och support

Produktdokumentation

Dokumentation av tillgänglighetsfunktioner

Krav: 12.1.1 Accessibility and compatibility features Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Produktdokumentationen beskriver hur man använder eventuella tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner.

Tillgänglig produktdokumentation

Krav: 12.1.2 Accessible documentation Länk till annan webbplats.

Metod

Granska hela produktdokumentationen enligt denna manual.

Kontroller

Om: Produktdokumentationen består av webbsidor.

 • Dokumentationen uppfyller kraven i kapitel 9 i EN 301 549.

Om inte: Produktdokumentationen består av webbsidor.

 • Dokumentationen uppfyller kraven i kapitel 10 i EN 301 549.

Supporttjänster

Support för tillgänglighetsfunktioner

Krav: 12.2.2 Information on accessibility and compatibility features Länk till annan webbplats.

Metod

Kontakta kundtjänst/support och ställ frågor om tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktionerna för att se om de kan ge relevanta svar. Ställ kontrollfrågor om kända brister som tas upp i tillgänglighetsredogörelsen. Fråga sedan var man hittar redogörelsen.

Kontroller
 • Kundtjänst eller support kan ge information om tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner som tas upp i produktdokumentationen.

Effektiv supportkommunikation

Krav: 12.2.3 Effective communication Länk till annan webbplats.

Metod

Kontakta kundtjänst/support och fråga om deras möjligheter att kommunicera med personer med funktionsnedsättning, exempelvis utan talförmåga eller hörsel.

Kontroller
 • Kundtjänst eller support tillmötesgår kommunikationsbehov hos personer med funktionsnedsättning, antingen direkt eller via ombud (till exempel teckentolk).

Tillgänglig supportdokumentation

Krav: 12.2.4 Accessible documentation Länk till annan webbplats.

Metod

Kontakta kundtjänst/support och be om förekommande supportinformation. Granska hela supportdokumentationen enligt denna manual.

Kontroller

Om: Supportdokumentationen består av webbsidor.

 • Supportdokumentationen uppfyller kraven i kapitel 9 i EN 301 549.

Om inte: Supportdokumentationen består av webbsidor.

 • Dokumentationen uppfyller kraven i kapitel 10 i EN 301 549.

Touchskärmar, mobila enheter och pekare

Pekargester

Krav: 9.2.5.1 Pointer Gestures Länk till annan webbplats. (nivå A)

Kontroller

Om: Det finns funktioner som använder flerpunktsgester.

 • Funktionerna går att utföra med ett enda finger (oberoende av rörelsebana).

Om: Det finns funktioner som använder gester som beror på rörelsebanan.

 • Funktionerna går att utföra oberoende av rörelsebanan (med en enda pekare).

Avbryta tryck

Krav: 9.2.5.2 Pointer Cancellation Länk till annan webbplats. (nivå A)

Metod 1

Tryck ned fingret på interaktiva element och flytta fingret utanför elementet innan du lyfter upp det.

Metod 2

För dra-och-släpp–funktioner: markera och börja dra element, men flytta tillbaka pekaren till startläget (eller utanför målzonen) innan du lyfter fingret.

Kontroller

Om: Tjänsten tillhandahåller funktioner som utförs med ett finger.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Ingen del av funktionen utförs när man trycker ned fingret.
 • Funktionen slutförs när man lyfter fingret och går att avbryta eller ångra.
 • Att lyfta fingret innebär en återställning av den förändring som gjordes vid nedtryckning (tryck-och-håll-ned).
 • Det är en förutsättning att funktionen utförs vid nedtryckning.

Rörelsestyrning

Krav: 9.2.5.4 Motion Actuation Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Undantag

 • Rörelsen styr funktioner genom ett gränssnitt med stöd för hjälpmedel.
 • Rörelsen är nödvändig för funktionen och ett alternativ skulle förfela syftet med den.

Kontroller

Om: Det finns rörelsestyrda funktioner.

 • Funktionerna går att utföra via vanliga användargränssnittskomponenter.
 • Rörelsestyrningen går att stänga av.

Orientering

Krav: 9.1.3.4 Orientation Länk till annan webbplats. (nivå AA)

Metod

Vrid den mobila enheten 90° och kontrollera att innehållet anpassar sig (eller går att anpassa) efter orienteringen, alltså att textriktningen ändras så att den följer orienteringen.

Undantag

 • En viss orientering är nödvändig, som för innehåll som till sin natur är avlångt (till exempel en pianoapp).
 • Användaren har valt att låsa orienteringen i sin mobila enhet.

Kontroller

 • Innehåll och funktion är inte begränsade till en viss orientering (stående eller liggande).

Tvåvägs röst- eller videokommunikation

Bandbredd för tal

Krav: 6.1 Audio bandwidth for speech, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 30 Länk till annan webbplats.

Metod 1

Prova röstfunktionen. Om ljudet låter dovt och ”burkigt”, försök inhämta information om frekvensomfång från leverantören.

Metod 2

Spela upp en 7 kHz-ton med tongeneratorn nedan och kontrollera att en mottagare med fullgod hörsel uppfattar tonen.

Kontroller

 • Frekvensomfångets övre gräns är minst 7 kHz.

Nummerpresentation

Krav: 6.3 Caller ID, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 32 Länk till annan webbplats.

Kontroller

Om: Programvaran eller telenätet tillhandahåller nummerpresentation eller motsvarande funktioner.

 • Informationen om uppringare finns som text.
 • Informationen om uppringare finns i maskinläsbar form.

Alternativ till rösttjänster

Krav: 6.4 Alternatives to voice-based services, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 32 Länk till annan webbplats.

Kontroller

Om: Kommunikationstjänsten har en röstbrevlåda.

 • Det finns ett sätt att lämna meddelanden i röstbrevlådan som inte kräver talförmåga (eller hörsel).
 • Det finns ett sätt att hämta meddelanden i röstbrevlådan som inte kräver hörsel (eller talförmåga).

Om: Kommunikationstjänsten har talsvarsfunktioner.

 • Det finns ett sätt att använda talsvarsfunktionerna som inte kräver talförmåga eller hörsel.

Realtidstext

Kommunikation via realtidstext

Krav: 6.2.1.1 RTT communication, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 30 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut en referensterminal för RTT till tjänsten.
 2. Kontrollera att det går att kommunicera med referensterminalen genom realtidstext.
Kontroller
 • Det går att kommunicera via realtidstext.

Samtidig röst- och textkommunikation

Krav: 6.2.1.2 Concurrent voice and text, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 30 Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Det går att kommunicera både med tal och med realtidstext samtidigt via en och samma anslutning.

Visuellt urskiljbar visning

Krav: 6.2.2.1 Visually distinguishable display, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 31 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut en referensterminal för RTT till tjänsten.
 2. Vänta tills systemets status är fungerande (anslutningen aktiv och terminalerna i relevant RTT-läge) och de två terminalerna kommunicerar med varandra.
 3. Sänd ett kort textmeddelande från tjänsten.
 4. Invänta att referensterminalen svarar med ett kort textmeddelande.
 5. Kontrollera att tjänsten visar det skickade meddelandet på ett sätt som visuellt skiljer sig från det mottagna.
Kontroller
 • Skickad realtidstext skiljer sig visuellt från mottagen text.

Maskinläsbar sändnings- och mottagningsriktning

Krav: 6.2.2.2 Programmatically determinable send and receive direction, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 31 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut en referensterminal för RTT till tjänsten.
 2. Vänta tills systemets status är fungerande (anslutningen aktiv och terminalerna i relevant RTT-läge) och de två terminalerna kommunicerar med varandra.
 3. Sänd ett kort textmeddelande från tjänsten.
 4. Invänta att referensterminalen svarar med ett kort textmeddelande.
 5. Kontrollera att det maskinellt går att särsklija vilken text som sänts respektive tagits emot.
Kontroller
 • Det går att särskilja avsändarens och mottagarens texter maskinellt.

Indikering av textare

Krav: 6.2.2.3 Speaker identification, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 31 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut en referensterminal för RTT till tjänsten.
 2. Skicka realtidstext från referensterminalen.
 3. Verifiera att tjänsten indikerar visuellt vem som kommunicerar med realtidstext.
Kontroller
 • Det finns en visuell indikering av vem som kommunicerar med realtidstext om det finns visuell indikering av vem som talar.

Visuell ljudindikering för realtidstext

Krav: 6.2.2.4 Visual indicator of Audio with RTT, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 31 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut till ett system med kompatibel tvåvägs röstkommunikation.
 2. Be motparten tala.
 3. Verifiera att det finns en visuell indikering av när någon talar (och vem).
Kontroller
 • Det finns en visuell ljudindikering vid kommunikation via realtidstext.

Interoperabilitet

Krav: 6.2.3 Interoperability, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 31 Länk till annan webbplats.

Kontroller
 • Tjänsten samverkar med en referensterminal för V.18 så som beskrivs i ITU-T V.18 eller någon av dess bilagor.
 • Tjänsten samverkar med en referensterminal för RTT via VOIP och SIP med realtidstext som följer RFC 4103.

Om: Tjänsten samverkar med andra system genom IMS för att implementera VOIP och har stöd för tvåvägs realtidstext.

 • Tjänsten följer protokollen ETSI TS 126 114, TS 122 173 och TS 134 229.

Om: Tjänsten erbjuder tvåvägs röstkommunikation med andra tekniker än via telenätet eller VOIP med SIP och har stöd för tvåvägs realtidstext.

 • Tjänsten samverkar med en referensterminal för RTT enligt en specifikation för utbyte av realtidstext som är offentliggjord och tillgänglig i den miljö där tjänsten används.
 • Specifikationen i föregående kontroll inbegriper en metod för att indikera dataförlust eller förvanskning av överförda tecken.

Om: Tjänsten har stöd för tvåvägs realtidstext enligt en ny standard.

 • Tjänsten samverkar med en referensterminal för RTT enligt den nya standarden.
 • Standarden stöds av alla andra system för röst- och textkommunikation i samma miljö.

Svarstid för realtidstext

Krav: 6.2.4 RTT responsiveness, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 32 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Anslut en enhet eller programvara som kan avgöra när tecken sänds av tjänsten.
 2. Skriv ett enda tecken på testterminalen och notera den exakta tidpunkten.
 3. Mät eller kontrollera när tecknet skickas till den mottagande enheten eller programvaran.
 4. Kontrollera att tidsskillnaden inte överstiger 500 millisekunder.
Kontroller
 • Inmatad text skickas via nätverket inom 500 millisekunder från det att minsta textenheten finns tillgänglig för tjänsten.

Videokommunikation

Upplösning

Krav: 6.5.2 Resolution, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 33 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Starta ett videosamtal.
 2. Gör en skärmavbildning.
 3. Öppna skärmavbildningen i ett bildbehandlingsprogram, till exempel GIMP eller Photoshop och mät bildytans bredd och höjd.
Kontroller
 • Bildstorleken vid videokommunikation motsvarar minst QVGA (320 × 240 pixlar).

Bildväxlingsfrekvens

Krav: 6.5.3 Frame rate, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 33 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Säkerställ ideala nätverksförhållanden.
 2. Starta ett videosamtal och spela in skärmen med en videokamera.
 3. Starta tidtagning i en klocka som visar hundradels sekunder och håll klockan så att urtavlan syns tydligt i bild i kommunikationstjänsten under några sekunder.
 4. Använd ett videoredigeringsprogram för att granska enskilda bilder i inspelningen och kontrollera att det inte skiljer mer än 0,05 sekunder på den filmade urtavlan mellan två på varandra följande bilder.
Kontroller
 • Bildväxlingsfrekvensen vid videokommunikation är minst 20 bilder per sekund vid ideala nätverksförhållanden.

Synkronisering mellan ljud och bild

Krav: 6.5.4 Synchronization between audio and video, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 33 Länk till annan webbplats.

Metod

Kontakta leverantören och fråga hur de säkerställer synkroniseringen mellan ljud och bild.

Kontroller
 • Tidsförskjutningen mellan ljud och bild överstiger inte 100 millisekunder.

Visuell indikering av ljud med video

Krav: 6.5.5 Visual indicator of audio with video, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 33 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Starta ett videosamtal.
 2. Be motparten tala.
 3. Verifiera att det finns en visuell indikering av när någon talar (och vem).
Kontroller
 • Det finns en visuell ljudindikering vid videosamtal.

Indikering av teckenspråk

Krav: 6.5.6 Speaker identification with video (sign language) communication, Accessibility requirements for ICT products and services, sida 34 Länk till annan webbplats.

Metod
 1. Starta ett videosamtal.
 2. Be motparten indikera teckenspråk.
 3. Verifiera att tjänsten indikerar visuellt vem som kommunicerar med teckenspråk.
Kontroller
 • Det finns en visuell indikering av vem som kommunicerar med teckenspråk vid videokommunikation.

Överensstämmelse

Överensstämmelse med WCAG

Krav: 9.6 WCAG conformance requirements Länk till annan webbplats.

Metod

Granska alla andra krav först. Om sidan utgör en del av en process kan du behöva gå tillbaka och uppdatera kravet för den här sidan om något annat steg i processen inte uppfyller kraven.

Kontroller

 • Sidan överensstämmer med WCAG AA.
Om: Sidan överensstämmer med WCAG AA.

Om: Sidan utgör ett steg i en process.

 • Alla steg i processen överensstämmer med WCAG AA eller har en tillgänglig alternativ version.

Om: Sidan använder teknik som saknar tillgänglighetsstöd eller används på ett otillgängligt sätt.

 • Sidan som helhet uppfyller kraven om tekniken i fråga är påslagen i webbläsaren.
 • Sidan som helhet uppfyller kraven om tekniken i fråga är avslagen i webbläsaren.
 • Sidan som helhet uppfyller kraven om tekniken i fråga inte stöds av webbläsaren.
 • Det berörda innehållet uppfyller krav 9.1.4.2 (ljudkontroll).
 • Det berörda innehållet uppfyller krav 9.2.1.2 (ingen tangentbordsfälla).
 • Det berörda innehållet uppfyller krav 9.2.3.1 (flimmer).
 • Det berörda innehållet uppfyller krav 9.2.2.2 (rörligt innehåll).
Om inte: Sidan överensstämmer med WCAG AA.
 • Det finns en alternativ version av sidan (för varje layout vid följsam formgivning).

Om: Det finns en alternativ version av sidan (för varje layout vid följsam formgivning).

 • De alternativa versionerna av sidan överensstämmer med WCAG AA.
 • De alternativa versionerna tillhandahåller samma information och funktion som den otillgängliga sidan.
 • Det finns alternativa versioner på alla språk som den otillgängliga sidan finns på.
 • De alternativa versionerna är lika aktuella som den otillgängliga sidan.

Kontroll: något av följande är sant:

 • Den alternativa versionen går att nå på ett tillgängligt sätt från den otillgängliga sidan.
 • Den otillgängliga sidan går bara att nå från det tillgängliga alternativet.
 • Både den otillgängliga sidan och det tillgängliga alternativet går bara att nå från en tillgänglig sida.

Tillgänglighetsredogörelse

Namn på aktör och tjänst

6 § 1 stycket 1 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller namnet på den offentliga aktör som ansvarar för webbplatsen.
 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller webbplatsens namn.

Förenlighet med lagkraven

6 § 1 stycket 2 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen redogör för om webbplatsen helt/delvis/inte uppfyller lagkraven.

Icke tillgängligt innehåll

6 § 1 stycket 3 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller en detaljerad och tydlig förteckning av innehåll som inte är tillgängligt och skälen till varför det inte är tillgängligt.
 • Tillgänglighetsredogörelsen beskriver tydligt eventuellt otillgängligt innehåll som inte omfattas av lagkraven.

Datum och utvärderingsmetod

6 § 1 stycket 4 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller datum för bedömning av följsamhet till lagkraven.
 • Tillgänglighetsredogörelsen beskriver utvärderingsmetoden.
 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller datum för senaste uppdatering.

Meddelandefunktion

6 § 1 stycket 5 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller en meddelandefunktion, eller länk till sådan, för att rapportera brister till aktören.

Om: Tillgänglighetsredogörelsen innehåller en meddelandefunktion, eller länk till sådan, för att rapportera brister till aktören.

 • Det går att begära tillgängliggörande (15 §) via meddelandefunktionen.

Anmälningsfunktion

6 § 1 stycket 6 punkten Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen informerar om att upplevd bristande tillgänglighet kan anmälas till Digg.
 • Tillgänglighetsredogörelsen innehåller en länk till Diggs anmälningsfunktion.

Aktualitet

6 § 2 stycket Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen speglar webbplatsens aktuella tillgänglighet.

Nåbarhet

6 § 3 stycket Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Kontroller

 • Tillgänglighetsredogörelsen är i ett tillgängligt format.
 • En länk till tillgänglighetsredogörelsen är klart och tydligt presenterad.
 • Tillgänglighetsredogörelsen är nåbar från webbplatsens startsida (eller via sidfoten).

Oskäligt betungande anpassning

13 § 3 stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Kontroller

Om: Aktören åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning.

 • En beskrivning av innehåll som undantagits på grund av oskäligt betungande anpassning (12 §) återges med tydlig bedömning i tillgänglighetsredogörelsen.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: