Bilaga om meddelandetyper i SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.5.1
Version: 1.5

1. Beskrivning

I SDK federationen finns det olika meddelandetyper som används av deltagarorganisationerna och deras meddelandesystem. Meddelandetyper är samma sak som dokumenttyper vilka beskrivs i ramverk för meddelandesystem och ramverk för plattform eDelivery. Meddelandetyper beslutas av federationsägaren men tas oftast fram av en grupp deltagarorganisationer för att möta behovet av digitalt meddelandeutbyte. Olika meddelandetyper kan stödja olika arbetsproccesser. Idag stödjer SDK ostrukturerad information, vilket innebär att informationsmängden inte är bestämd eller följer en specificerad struktur. I det ostrukturerade meddelandet kan man bifoga text och filer som t ex Pdf, Word, PowerPoint med flera. SDK och eDelivery plattformen kan i framtiden vidareutvecklas med nya meddelandetyper som även kan hantera strukturerade meddelanden.

2. Federationsgodkända meddelandetyper

Godkända meddelandetyper publiceras i detta dokument och finns också i kodlistan i plattformens SMP för SDK-federationen. Följande gäller för SDK produktionsmiljö.

Godkända meddelandetyper SDK:

Meddelandetyp

Version

SDK meddelande

3

Kvittensmeddelande

1

En deltagarorganisation väljer vilka meddelandetyper som den vill ta emot. Det innebär att meddelandetyper som inte har med den egna verksamheten att göra inte behöver tas emot. Det finns dock meddelandetyper som alla deltagarorganisationer i SDK måste ta emot.

Beslutande meddelandetyper som alla deltagarorganisationer inom SDK skall ta emot:

Meddelandetyp

Version

SDK meddelande

3

Kvittensmeddelande

1

För närvarande gäller samma information för godkända och beslutade meddelandetyper, men detta kan ändras i framtiden.

3. Nya meddelandetyper

Det kommer att uppstå behov av fler meddelandetyper i framtiden. Det är en naturlig utveckling inom en federation. Det kan vara en grupp deltagarorganisationer som behöver stöd för en viss verksamhetsprocess eller nya meddelandetyper för ett specifikt verksamhetsområde. Federationsägaren kan också ta fram nya meddelandetyper utifrån behov, t ex när det gäller olika säkerhetsaspekter.

Det är deltagarorganisationerna som ansvarar för att identifiera nya behov och att skapa nya meddelandetyper. Federationsägaren kan vara behjälplig i framtagandet av nya meddelandetyper i mån av tid. I dokument om livscykehantering för SDK beskrivs versionshanteringen av nya meddelandetyper, se Livscykelhantering för SDK.

3.1 Process för nya meddelandetyper:

  1. Identifiera behov av ny meddelandetyp, vilket kan ske enskilt eller i grupp.
  2. Informera federationsägaren om behovet.
  3. Samråda med federationsägaren om hur den nya meddelandetypen ska utvecklas. Federationsägaren kan hjälpa till med kontakter till deltagarorganisationer som kan ha liknande behov.
  4. En arbetsgrupp tar fram den nya meddelandetypen.
  5. Federationsägaren granskar och godkänner/avslår ny meddelandetyp. Detta görs för att kontrollera att meddelandetypen inte skapar fel i federationen. Kontroll görs också av att meddelandet är i enlighet med SDK:s uppdrag.
  6. Vid godkänd meddelandetyp granskar plattformsansvarig meddelandetypen och avslår/ godkänner meddelandetypen. Detta görs för att kontrollera att meddelandetypen inte skapar fel i plattformen.
  7. Vid godkännande publiceras den nya meddelandetypen.

3.2 Implementering av befintliga meddelandetyper

Stöd för teknisk utveckling och implementering av meddelandetyper beskrivs i ramverket för meddelandesystem, se Tekniska specifikationer.

4. Registrering av deltagarorganisationens meddelandtyper

Registrering av deltagarorganisationens meddelandetyper sker i plattformens SMP. Detta utförs av deltagarorganisationens accesspunktsoperatör.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: