Digg forum

Digg forum är ett inspelat webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag.

Kommande webbinarium

Digg forum 24 september

Digg forum börjar kl. 9, du behöver inte föranmäla dig. Vi sänder på Digg play.

Digg forum på Digg play

Du kan se de inspelade webbinarierna från Digg forum på Digg play. I arkivet kan du filtrera fram det område som intresserar dig.

Om Digg forum

Digg arbetar med och ansvarar för många uppdrag inom digitalisering som berör och påverkar offentlig förvaltning. På Digg forum får kommuner, regioner och myndigheter aktuell status, information och stöd för att fortsätta sin digitala omställning.