Your Europe för privatpersoner och företagare

Här hittar du information om hur EU-portalen Your Europe påverkar dig som privatperson eller företagare och hur du kan påverka din upplevelse som användare.

Idag när en privatperson eller företagare vill hitta information eller utföra ett ärende hos offentlig förvaltning i andra EU-länder kan personen missgynnas på grund av att hen inte känner till nationella regler och rättigheter samt de språk som används.

Syftet med Your Europe är göra det enklare samt minska de hinder som finns idag för privatpersoner och företagare när de vill hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU.

Vad Your Europe ger dig som privatperson eller företagare

Du som privatperson och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information digitalt samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska, ett språk som förstås av ett stort antal personer inom EU.

När alla etapper i SDG-förordningen är genomförda i december 2023 ska du kunna utföra ärenden digitalt i andra EU-länder med samma lätthet som en medborgare i det specifika EU-landet. Det betyder att du i en digital tjänst som omfattas av SDG-förordningen ska kunna logga in med utländsk e-legitimation. Du ska endast behöva lämna din uppgift en gång, till exempel om du lämnar ditt gymnasiebetyg till en offentlig aktör ska du inte behöva lämna uppgiften ytterligare en gång till en annan offentlig aktör. Istället ska uppgiften utbytas mellan de offentliga aktörerna.

Du ska också erbjudas hjälp via en hjälp- eller problemlösningstjänst om du skulle stöta på hinder när du utför ett ärende digitalt eller om informationen inte är tillräckligt tydlig.

Det är inte all information som finns hos de offentliga aktörerna i EU-länderna som måste tillhandahållas via Your Euorpe och följa kraven som finns i SDG-förordningen. Det är information, hjälp- och problemlösningstjänster samt digitala tjänster för ett specifikt antal utvalda områden som ska finnas, till exempel utbildning, arbete, pension samt starta och driva företag.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: