Cybersäkerhet ur ett tekniskt perspektiv – vad kan, bör och ska organisationer göra för att stärka sin cybersäkerhet?

Torsdag 17 oktober

10.45 - 11.10 Spår 2

MSB:s vägledning om säkerhetsåtgärder i informationssystem utgör ett stöd vid tillämpningen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2020:7) om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter, men kan med fördel användas av alla organisationer, till exempel regioner, kommuner eller företag, som stöd i it-säkerhetsarbetet.

Föreskrifternas krav på säkerhetsåtgärder motsvarar vad MSB bedömer att en statlig myndighet minst behöver göra för att nå en godtagbar nivå av säkerhet i sin it-miljö och här får ni praktiska medskick samt hur arbetet med säkerhetsåtgärderna i vägledningen förhåller sig till det systematiska informationssäkerhetsarbetet och annan reglering på området.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. De värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Boka biljett till e-legdagarna 2024

  • 2-dagarsbiljett
  • Lunch och fika ingår

Pris: 5 400 kronor ex moms

Boka dina biljetter här! (trippus.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: