Teckna avtal

När du har gått igenom checklistan med förberedelser är det dags att teckna avtal.

Läs dokumenten

Läs igenom de dokument som rör anslutning till den svenska eIDAS-noden genom Sweden Connect:

Fyll och skriv under dokumenten

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal med förlitande part beträffande Sweden ConnectWord, 114.2 kB. Länk till annan webbplats.

Tips för att fylla i kontaktpersoner

Ni avgör själva vilka kontaktpersoner ni vill anmäla i avtalet. Här får du tips på vilken typ av roll som passar för de olika kontaktpersonerna:

25.1 Kontaktperson för Avtalet och administrativa frågor

Det här ska vara en person som vi kan kontakta vid avtalsadministration och allmänna frågor, till exempel vid ändringar i tjänsten.

25.2 Kontaktperson som är behörig att anmäla uppgifter till Aktörsregistret

Det här ska vara en person som har rätt att skicka in produktionsmetadata för era e-tjänster, samt anmäla och ändra myndighetens kontaktpersoner och deras kontaktvägar till Sweden Connects aktörsregister. Vi kommer att kontakta denna person för att bekräfta att metadata eller ändring av uppgifter verkligen kommer från er. Det bör därför vara person som är inblandad i det praktiska arbetet med er metadata.

25.3 Kontaktperson som är behörig att hantera säkerhetsincidenter

Det här ska vara en person som vi kan kontakta om vi upptäcker ett säkerhetsrelaterat problem i er e-tjänst, eller om ni berörs av ett säkerhetsrelaterat problem i Sweden Connect.

25.4 Kontaktperson för supportfrågor

Det här ska vara en person som vi kan hänvisa till om en slutanvändare vänder sig till oss men där vi konstaterar att felet ligger i er e-tjänst.

Skicka in avtalet

Skicka båda exemplaren av avtalet till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

Skicka också med information om returadress för er kopia av avtalet.

Digg handlägger avtalet och kontaktar er

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av varje avtal till er. För att vi ska returnera avtalet till er önskar vi att ni skickar med er adress tillsammans med avtalet.

Detta tar normalt inte mer än cirka två veckor.

Vi kontaktar den person som ni har angivit som behörig att hantera den tekniska anslutningen med information att teknisk anslutning kan påbörjas.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: