11 Beroenden och avgränsning

11.1 Beroenden

Byggblock

Beroende

Tillgänglighet

För att skapa en gemensam kravkatalog för hela Ena behöver samtliga ”förutsättningsskapande” byggblock sammanstråla för att skapa en fullständig kravkatalog samt bidra till framtagandet av operativa förmågor/processer, så som drift/förvaltning, incidenthantering, eskaleringsordning, efterlevnad, etc.

Auktorisation

Behörighets- och åtkomsthantering berör båda byggblocken och en dialog och samverkan vid framtagandet av ramverket för spårbarhet samt framtida operativa förmågor/processer är nödvändig

Tillitsramverket

Då vi inte har klarhet kring vilka juridiska möjligheter vi har att ställa krav på andra byggblock och anslutna myndigheter innebär att efterlevnad av framtagna ramverk, samverkan och gemensamma arbetssätt inom Ena förlitar sig till största del på tillitsramverket

Identitet

Är en del av kategorin Tillit och säkerhet. Mer samverkan vid framtagandet av ramverket för spårbarhet samt framtida operativa förmågor/processer är nödvändigt för samtliga byggblock i kategorin Tillit och säkerhet

API-hantering

Alla APIer bör auditloggas (med request payload) för att det ska vara möjligt att utföra effektiv felsökning och analys, givet att det inte finns juridiska hinder

Samtliga byggblock

Loggning och spårbarhet är en grundläggande förutsättning för säkert informationsutbyte inom Ena. Samtliga byggblock behöver beakta spårbarhetsperspektivet och ett samarbete med byggblock spårbarhet är därför nödvändigt

Spårbarhet kommer även rimligen ställa krav på andra byggblock som fastställs under framtagandet av ramverket för spårbarhet

11.2 Avgränsningar

En viktig del i spårbarhetsområdet är att kartlägga hela kedjan från förutsättning till åtgärd. I projektets första skede fokuserar byggblock spårbarhet på att kravställa, tydliggöra och möjliggöra förutsättningar för spårbarhet med hjälp av ett ramverk. Gemensamma operativa förmågor/processer för incidenthantering och åtgärder vid upptäckandet av incidenter, missbruk eller intrång behöver utredas vidare i nästa fas då det kopplar till byggblockets framtida drift, förvaltning och support, vilket även rekommenderas hanteras på en mer övergripande nivå inom Ena då flera aspekter/byggblock bör beaktas.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: