Partsinsyn

Som offentlig aktör måste du se till att personer som ett ärende berör kan ta del av allt material kopplat till ärendet. Det gäller även ärenden och beslut som är automatiserade.

Personer som är berörda av ett ärende har rätt att ta del av allt material som finns kopplat till ärendet (10 § förvaltningslagen). Denna rätt kallas för partsinsyn. Det är ditt ansvar som offentlig aktör att se till att personen har det.

Specificera vilka uppgifter som hämtats in automatiskt

Som offentlig aktör måste du säkerställa att alla automatiserade delar i handläggningen av ärenden och beslut går att ta del av enligt rätten till partsinsyn. Det bör till exempel vara möjligt att följa

  • vilka uppgifter som automatiskt har lagts till i ärendet
  • vilka eventuella automatiska kontroller som gjorts
  • vilka andra automatiserande förfaranden som ett ärende har gått igenom.

Som offentlig aktör kan du till exempel välja att automatiserat hämta uppgifter från dina verksamhetssystem eller externa databaser och lägga till dessa i ärendet. Det är då viktigt att dokumentera det automatiserade inhämtandet av uppgifterna så att de som berörs av ärdendet kan ta del av uppgifterna och vet var de kommer ifrån.

Dokumentation av uppgifter

Insyn i algoritmer och datorprogram

Förvaltningslagens krav på dokumentation, partsinsyn och kontroll fokuserar på uppgifter som lagts till i ärendet och som ligger till grund för bedömning och beslut. Lagen ställer däremot inget krav på att datorprogram och de algoritmer som används vid automatiserat beslutsfattande ska dokumenteras.

Det innebär att du som offentlig aktör inte, med stöd av bestämmelserna om partsinsyn, behöver ge personer som berörs av ett ärende insyn i de algoritmer eller datorprogram som du har använt. Det är ändå bra om du som offentlig aktör eftersträvar öppenhet i ditt arbete med automatisering.

Var transparent och öppen

Du bör också vara uppmärksam på att det finns andra författningar som kan ge personer rätt till viss insyn i algoritmer och datorprogram, exempelvis reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning om information vid automatiserade beslut (artikel 13-15 tillsammans med artikel 22) och tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: