Utredningsansvaret

Utredningsansvaret innebär att du som offentlig aktör måste se till att ett ärende blir utrett i den omfattnings som krävs. Att automatisera handläggning och beslut kan hjälpa dig att leva upp till utredningsansvaret.

Som myndighet, region och kommun ska du se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som krävs, det så kallade utredningsansvaret (23 § första stycket förvaltningslagen). Enligt bestämmelsen har du som offentlig aktör det yttersta ansvaret för att utredningen sker på ett sådant sätt att det leder till att ett riktigt beslut tas (den så kallade officialprincipen).

Automatisering av handläggningen underlättar

Genom att automatisera hela eller delar av handläggningen kan du som offentlig aktör få hjälp med att ärendet blir tillräckligt utrett. Exempelvis kan ett system på ett strukturerat och effektivt sätt hämta in underlag till ett ärende från andra myndigheter eller aktörer. Om en automatiserad hämtning av uppgifter sker är det viktigt att personer som är berörda av ärendet kan ta del av det material som samlats in samt att det dokumenterats på ett korrekt sätt. Genom automatiserade kontroller kan du som offentlig aktör också få hjälp med att se till att alla nödvändiga uppgifter finns inför beslutet.

Ibland kan en handläggare behöva ta vid och utreda ärendet

Det är viktigt att du som offentlig aktör tänker på att det ibland kan krävas att en handläggare tar vid i en automatiserad handläggning eller beslut. Exempelvis kan det uppstå situationer där uppgifterna inte stämmer eller inte är tillräckliga för att kunna ta ett beslut i ett ärende. Det kan då krävas att en handläggare tar över ärendet för att se till att uppgifterna blir korrekta och fullständiga. Det kan även finnas andra orsaker till att handläggningen av ett visst ärende inte kan ske helt automatiserat. Vid automatiserad handläggning behöver du som offentlig aktör därför bygga automatiserade funktioner som plockar ut de ärenden som behöver hanteras av en handläggare.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: