Svenskt ramverk för intygshantering

I ett svenskt ramverk för intygshantering kan offentlig förvaltning få stöd och rekommendationer i skapandet och hanteringen av digitala verifierbara intyg.

Vad är ett verifierbart intyg?

Ett veriferbart intyg kan vara ett digitalt eller fysiskt dokument med maskinläsbart innehåll. Innehållet kan bestå ett eller flera attribut till exempel en persons identitet och utbildningsnivå, vaccinationsbevis eller yrkeskvalifikationer. I ett fysiskt dokument kan informationen digitalt signeras och kodas in i en QR kod för att kunna avläsas maskinellt. Intygen är verifierbara genom att dataobjekten är signerade med en digital signatur som kan användas för att bekräfta att intyget är äkta och inte har manipulerats.

Användningsfall

Verifierbara intyg kan användas för att verifiera en persons utbildningsnivå när de söker in på en utbildning eller jobb. De kan göra det enklare och säkrare att dela information och de kan bidra till att minska förfalskning och bedrägerier. Covidbeviset är ett exempel på ett verifierbart intyg, som genom den digitala signaturen i QR koden även kan verifieras när det saknas uppkoppling till internet genom nedladdade nycklar. Covidbeviset har i likhet med kollektivtrafikbiljetter krav på att kunna verifieras offline, då man inte kan säkerställa internetuppkoppling överallt. Det ska dessutom kunna gå att skriva ut på papper, så att individer inte hamnar i ett digitalt utanförskap. Dessa egenskaper är lösningsdrivande krav, som påverkar val av teknisk lösning. I kriser och katastrofer kan man inte förlita sig på lösningar som är helt digitala.

Hur ska ramverket användas?

Ramverket kan användas som ett digitalt torg med inspirationsartiklar, rekommendationer, stöd och verktyg för projekt främst inom offentligt förvaltning runt intygshantering. För dig som behöver ta fram krav på verifierbara intyg för nyutveckling, upphandlingar eller kanske för att förbättra gamla intygsprocesser.

Genom att ta inspiration från tidigare projekt, återanvändande av referenskod, rekommendationer och vägledningar kan man med stöd av ramverket hålla en förvaltningsgemensam strategi för verifierbara intyg.

Ramverket beskriver tekniska lösningar för att utfärda, distribuera och verifiera intyg. Vilka alternativa lösningar som används i andra länder och framtidens verifierbara intyg.

Vilken nytta medför ramverket?

Ramverket kan hjälpa dig som jobbar inom offentliga sektorns med:

  • Kravställning vid upphandlingar
  • Språk, begrepp och definitioner runt intyg/bevis
  • Juridiska analyser och resonemang
  • Öka nyttjandet av förvaltningsgemensamma tjänster
  • Försvåra förfarandet att förfalska eller förvanska intyg.
  • Att återanvända tekniska lösningar och minska utvecklingskostnader

Vanliga frågor

Nej, behovet av att ha digitala intyg som kan visas upp eller skickas vidare finns även efter att SDG är fullt utvecklat. SDG handlar om att data hämtas från datakällor, exempelvis register, och verifierbara intyg är digitala objekt som också kan visas upp utan internetuppkoppling.

Biljettintyg kan ses som en enkel form av verifierbara intyg som också kan ha en plats i en EU-plånbok vid sidan om mer utvecklade former av verifierbara intyg. Då det inte finns någon EU-plånbok färdig ännu så vet vi inte exakt vilka format och former av intyg den kommer att hantera.

Enligt de regelverk och riktlinjer som finns ska minst en digital identitetsplånbok för bruk i EU finnas färdig och möjlig att använda i varje medlemsstat till 2027.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: