E-faktura från statliga myndigheter

Att skicka och ta emot e-fakturor har flera fördelar, bland annat effektivare fakturaprocess med ökad automatisering och tidsbesparing som följd. Läs mer om möjligheten att få e-faktura från statliga myndigheter.

Förordning och föreskrifter om e-handel

Digg har publicerat Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte (MDFFS 2021:1). Dessa föreskrifter gäller myndigheter under regeringen som berörs av Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Enligt 12 § ska fakturering mellan statliga myndigheter ske elektroniskt, det vill säga att fakturautställaren ska överföra fakturan elektroniskt till fakturamottagaren och mottagaren ska ta emot fakturan elektroniskt.

Enligt 13 § ska statliga myndigheter under förordningen sända e-fakturor till utomstatliga mottagare i de fall dessa godkänner detta. Detta innebär att en utomstatlig mottagare kan efterfråga e-fakturor från statliga myndigheter och med grund i föreskrifterna ska statliga myndigheter därmed fakturera mottagaren elektroniskt.

Enligt 20 § i föreskrifterna ska statliga myndigheter stödja Peppol BIS Billing 3 i sin fakturaprocess. Enligt 19 § ska samtliga myndigheter även kunna skicka elektroniska fakturor i Peppols infrastruktur.

Ta emot e-faktura via Peppolnätverket

Om du ofta tar emot fakturor från offentliga aktörer rekommenderar Digg att du ansluter dig till Peppolnätverket där många offentliga aktörer är anslutna och har har kapacitet att sända e-fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3.

Hur du ansluter till Peppolnätverket

Frågor och svar

Nej, en PDF-faktura är inte en e-faktura.

Enligt föreskrifter till Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte är en e-faktura en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt.

En PDF-faktura uppfyller inte dessa krav och kan därmed inte räknas som en e-faktura enligt e-fakturalagen.

Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Enligt föreskrifter till Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska statliga myndigheter sända e-faktura till utomstatliga mottagare i de fall som dessa godkänner det.

Enligt 14 § får en myndighet som upprättar ett fåtal fakturor per år använda en leverantörsportal för att överföra en e-faktura.

Statliga myndigheter ska enligt föreskrifter till Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte (2003:770) ha kapacitet att sända e-fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3 via Peppolnätverket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: