Beslutade e-legitimationer för åtkomst till SDK:sgemensamma komponenter

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.2.2
Sidkod: 1.5

E-legitimationer som är beslutade av federationsägare att användas av deltagarorganisation i samband med administration av SDK:s gemensamma komponenter.

När en administratör i en deltagarorganisation använder sin e-legitimation för att visa vem hen är kallas det för e-legitimering. Tillitsnivå ska minst vara nivå 3.

För åtkomst till SDK:s gemensamma komponenter (SDK adressbok och testklient) inom SDK produktionsmiljön godkänns av Digg granskade och godkända e-legitimationer samt internationell legitimering eIDAS. För eIDAS godkänns tillitsnivå "high"*

Följande e-legitimationer kan användas:

  • Mobilt BankID
  • BankID på kort
  • SITHS
  • Mobilt SITHS
  • Freja+
  • Freja organisationsID (Freja OrgID). För att logga in till SDK med Freja OrgID krävs även att Freja har registrerat deltagarorganisationen i förbetald e-legitimation i Sweden Connect. För detta behövs ett specifikt avtal mellan deltagarorganisationen och Freja.
  • Utländskt eID

*Som utfärdas av Svenska eIDAS noden med http://id.elegnamnden.se/loa/1.0/eidas-nf-high. Läs mer om den Svenska eIDAS noden Sweden connect här: Tekniska anslutningsregler för Sweden Connect-federationen Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: