3 Finansieringsanalys

Kostnader består av utredningskostnader för att ta fram referensarkitektur, regelverk och riktlinjer. Utveckling- eller förvaltningskostnader för eventuella förvaltningsgemensamma federations- eller auktorisationstjänster är inte inkluderade.

2022

2023

2024

2025


Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Totalt

3 800

0

2 500

1 300

3 500

1 700

4 000

3 800

20 600

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: