Analys av digitaliseringens utveckling

Här hittar du länkar till våra senaste analyser som vi gör, ibland tillsammans med andra myndigheter. Dessa beskriver utvecklingen av digitaliseringen i samhället och i den offentliga förvaltningen.

För att stödja regeringens styrning, identifiera vad som behöver göras och möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering har DIGG ett särskilt uppdrag att stödja regeringen med underlag och analyser.

Rapporter och regeringsuppdrag

På regeringens uppdrag gör DIGG varje år en samlad analys av hur digitaliseringen fortskrider. Där beskriver och analyserar vi utvecklingen i hela den offentliga sektorn utifrån DIGG:s perspektiv, identifierar behov och lämnar förslag och rekommendationer till regeringen för att driva utvecklingen framåt. Utöver detta publicerar vi även flera andra rapporter.

Nedan finns ett urval av dessa rapporter.

Du hittar alla DIGG:s publikationer här.

Om DIGG:s analysuppdrag

För att identifiera vad som behöver göras för att driva den digitala transformationen framåt krävs kunskap. Det behövs också kunskap för att digitaliseringen ska ske effektivt och bli ändamålsenlig. En central del av DIGG:s uppdrag är att förse regeringen med underlag och analyser för utvecklingen av digitaliseringen av samhället och den offentliga förvaltningen. Tillsammans med experterna inom våra olika verksamhetsområden följer och analyserar våra analytiker utvecklingen på olika sätt. Vi genomför regeringsuppdrag, sammanställer statistik, gör uppföljningar och omvärldsanalyser samt publicerar egna rapporter om Sveriges digitala förvaltning. Vi svarar även på många remisser och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med nyttorealisering och samhällsekonomiska analyser.

Inom ramen för vårt analysuppdrag samverkar vi med andra som har liknande uppdrag inom digitaliseringsområdet, bland annat genom Nätverket för omvärldsanalys, Nätverket för digitaliseringsstatistik och genom Nätverket för digitaliseringsforskare.

Senast uppdaterad: