Peppol för dig som tjänsteleverantör

Digg har som Sveriges Peppol-myndighet ansvar för att sluta avtal (Peppol Serviceprovider Agreement) med de företag som vill bli tjänsteleverantör för tjänsterna accesspunkt (AP) och Service Metadata Publishing provider (SMP). Läs mer om vad du behöver göra för att bli en Peppol-tjänsteleverantör.

Det här är AP och SMP

  • En AP (accesspunkt) gör det möjligt för köpare och säljare att utväxla affärsmeddelanden med varandra i Peppol-nätverket, till exempel fakturor.
  • En SMP (Service Metadata Publishing provider) tillhandahåller de register som ingår i Peppol-nätverket, som accesspunkterna använder för att hitta information om köpare och säljare.

Avtal

Digg har tecknat avtal med 24 olika företag.

Peppol Certified Service Providers (peppol.org) Länk till annan webbplats.

Du som saknar avtal

Du som saknar avtal men vill bli en tjänsteleverantör inom Peppol, börja med att ta del av Peppol Service Provider Agreement som vi publicerat nedan. Innan du kan teckna avtal måste du kontakta oss via
peppol@digg.se. Vi kommer först att boka in er på ett digitalt möte och därefter skicka ett förberett avtal till företaget. Övrig avtalsinformation hittar du på openpeppol.net.

Avtalsinformation (openpeppol.net) Länk till annan webbplats.

Notera även att en förutsättning för att kunna vara en tjänsteleverantör inom Peppol är att man löst medlemskap i OpenPeppol. Därefter inleds en certifieringsprocess med ett testcertifikat, Peppol TESTBED. Mer om det när du kontaktar oss.

Kundkännedomsprocess är viktigt

Som tjänsteleverantör inom Peppol behöver du ha en kundkännedomprocess på plats, inom Peppol regleras detta exempelvis i Internal Regulations avsnitt 3. Som hjälp till dig i denna process rekommenderar vi att du tar del av Skatteverkets, Finansinspektionens och Ekobrottsmyndighetens information.


Service Provider Forum

Digg kallar några gånger per termin till möte för de företag som har avtal med Digg som Peppolmyndighet. Nästa möte äger rum den 21 mars 2024.

Frågor och svar

Som Peppol-operatör betalar du både en anslutningskostnad och en årlig medlemsavgift till OpenPeppol. Läs mer om medlemskapet och avgifterna på OpenPeppols webbplats.

Medlemskap hos OpenPeppol Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: