Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Detta beräkningsverktyg ger ett underlag för att bedöma nyttan med olika digitala förändringsinitiativ eller investeringar. I denna betaversion kommer vi löpande addera förbättringar kring visualisering och datahantering. Digg tar tacksamt emot feedback här.

När du börjar använda verktyget kommer du att först behöva ange ett antal grundläggande uppgifter. Detta påverkar de beräkningar som görs i verktyget. De flesta parametrar och fält i grunduppgifterna är från början ifyllda med ett schablonvärde, men går att justera utifrån egna förutsättningar.

Verktyget ger en indikation på ett möjligt scenario. Innan du använder den som beslutsunderlag behöver du säkerställa att kostnaderna och de beräknade nyttorna tar hänsyn till dina lokala förutsättningar såsom behov, organisation och kompetens.

Verktyg för nytto och kostnadsberäkningar i excelformat

Som ett alternativ till det webbaserasde verktyget nedan erbjuds en variant i excelformat som man kan ladda ner. Excelformatet innebär till viss del ökad flexibilitet, samt möjligheten att visualisera resultaten i diagram.

Verktyget nytto och kostnadskalkyl i excelformat Excel, 328.7 kB.

Fyll i grundläggande uppgifter

Börja med att ange grundläggande uppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att möjliggöra beräkning av nyttokalkylerna. Ange de förifyllda schablonbeloppen eller justera dem vid behov.

Nyttor: Kvantifierbara

I detta steg specificeras och värderas kvantifierbara nyttor baserat på angivna grundläggande uppgifter.

Nyttor: Svårkvantifierbara

I detta steg specificeras förväntade svårkvantifierbara nyttor, det vill säga de nyttor som är svåra att kvantifiera och värdera.

Namnge nyttan och beskriv hur den uppstår. Här kan med fördel antaganden dokumenteras för att öka förståelsen för kalkylen.

Kostnader

Namnge kostnaden och beskriv hur den uppstår. Här kan med fördel antaganden dokumenteras för att öka förståelsen för kalkylen.

Risk- och hinderanalys

Namnge kostnaden och beskriv hur den uppstår. Här kan med fördel antaganden dokumenteras för att öka förståelsen för kalkylen.

Sammanställning

Här nedan presenteras en sammanställning av de tidigare stegen. Beräkningarna bygger på de uppskattningar ni gjort i tidigare steg.

Senast uppdaterad: