Efter anslutning

Så här gör du för att meddela Digg om incidenter eller förändringar i din tjänst när du är ansluten till den svenska eIDAS-noden.

Rapportera alltid incidenter

Enligt lag behöver du som är ansluten till Sveriges eIDAS-nod underrätta Digg om incidenter som kan påverka nodens funktionalitet eller säkerhet, till exempel driftstörningar eller misstänkta fel. Rapporteringen måste ske så snart som möjligt.

Uppdatera oss vid förändringar

Förändringar i e-tjänsten

Om det sker förändringar i e-tjänsten exempelvis förändringar av till exempel de nycklar/certifikat som krävs för säker informationsutväxling behöver du uppdatera din metadata. Detta gör du via den tekniska infrastrukturen Sweden Connect.

Sweden Connect (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Förändringar av behöriga personer

Om du vill ändra kontaktuppgifter eller nya behörigheter för vem som har rätt att skicka in metadata för din organisation behöver ni inkomma med underlag till oss med detta. Den som har rätt att skicka in ändringar är personen som är angiven som ansvarig för avtalet och administrativa frågor i avtalet under punkt 25.1.

Skicka information om ändringar till info@digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: