4 Rättslig analys

En rättslig analys är under uppstart för att se över om det redan i leveransen från den utforskande fasen finns hinder för att gå vidare i arbetet och för att belysa vilka ytterligare analyser som behöver göras för varje steg i införandestrategin, ramverk, federationstjänster och förvaltningsgemensamma auktorisationstjänster.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: