5 Införandestrategi - Färdplan

5.1 Nyckelaktiviteter

5.1.1 Referensarkitektur för helheten

Tätt samarbete kring helheten för relaterade byggblock inom Tillit och säkerhet. Identifierade milstolpar

Nr

Beskrivning

Klart datum

Klar kriterier

Ansvarig

1

Åtkomstpolicyer

20220430

Åtkomstpolicyer beskrivna

Digg

2

Målbild auktorisationstjänster inom Ena

20220430

Målbild klar för avstämning med KO Arkitektur

Digg

3

Målbild för attributstjänster för eID för medarbetare

20220630

Målbild klar för avstämning med KO Arkitektur

Digg

4

Målbild för nationella attributkällor

20220630

Målbild klar för avstämning med KO Arkitektur

Digg

5

Referensarkitektur för system-systemauktorisation

20220930

Referensarkitektur klar för fastställande av Infrastrukturansvarig

POC genomförd

Digg

6

Referensarkitektur för användare-systemauktorisation

20220930

Referensarkitektur klar för fastställande av Infrastrukturansvarig

POC genomförd

Digg

7

Etablering av federationstjänster

Q3 2022->

Kravställning av förvaltningsgemensamma federationstjänster

Digg

8

Etablering av förvaltningsgemensamma auktorisationstjänster

2023->

Kravställning av förvaltningsgemensamma federationstjänster

Digg

5.2 Identifierade beroenden


Beskrivning

Förslag på hantering

Ansvarig

Kravprojektet för SDG
Definiera användningsfall för auktorisation inom SDG

Resurser från byggblock auktorisation deltar aktivt i kravställningsprojektet

Kravställningsprojektet för SDG

Kompetensområde Arkitektur
Tydliggöra målarkitektur för Ena

Vilka lösningsmönster behöver byggblock auktorisations stödja

KO Arkitektur

Kompetensområde Juridik
Tydliggöra avtalsstruktur för Ena

Kommer behörigheter för organisationer baseras på ett eller flera avtal och vilket tekniskt stöd behövs

KO Juridik

Byggblock Identitet
förutsättning för helhetslösning för nationell identitets- och behörighetshantering

Fortsatt arbete med arkitektur, säkerhet och juridik över byggblocken enligt föreslagen styrmodell.

Behov av autentisering av organisationer för att kunna genomföra auktorisation

Digg

Byggblock Tillitsramverk
förutsättning för helhetslösning för digital infrastruktur, definierar krav på konsumenter och producenter

Fortsatt arbete med arkitektur, säkerhet och juridik över byggblocken enligt föreslagen styrmodell.

Vilka krav kommer att ställas på byggblock auktorisation utifrån ramverket för organisationstillit

Digg i samverkan

Byggblock Tillgänglighet
förutsättning för nationella standarder för tillgänglighet och servicenivåavtal (SLA) som påverkar kvalitetskrav på nationella behörighetstjänster inom den digitala infrastrukturen.

Fortsatt arbete med arkitektur, säkerhet och juridik över byggblocken enligt föreslagen styrmodell.

Vilka krav kommer att ställas på byggblock auktorisation

Digg

Byggblock Spårbarhet
förutsättning för nationella standarder för spårbarhet och gemensam logghantering och logguppföljning som påverkar kvalitetskrav för nationell behörighetshantering.

Fortsatt arbete med arkitektur, säkerhet och juridik över byggblocken enligt föreslagen styrmodell.

Vilka krav kommer att ställas på byggblock auktorisation

Digg

Byggblock API-hantering
förutsättning för API-standarder för behörighetshantering, provisionering och attributförsörjning.

Byggblock API-hantering skapar även förutsättningar för auktorisation av organisationer och smarta saker

Fortsatt arbete med arkitektur, säkerhet och juridik över byggblocken enligt föreslagen styrmodell.

Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: