Digital post

Digital post ansvarar för den förvaltningsgemensamma infrastrukturen för att skicka säkra elektroniska försändelser från myndigheter, kommuner och regioner till privatpersoner och företag.

De insatser som finansierats inom Ena avser en modernisering av den tekniska plattformen infrastrukturen vilar på. De tekniska åtgärderna är nödvändiga för att vidmakthålla och vidareutveckla tjänsten på sikt, vilket är till nytta för de ungefär sex miljoner privatpersoner och företag som i dagsläget använder tjänsten.

Byggblocksbeskrivning

Här kan du ta del av underlaget som togs fram i samband med regeringsuppdraget där grundförslaget till byggblocket togs fram.

Mer om byggblock Digital post

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: