eIDAS2-förordningen

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity.

eIDAS-förordningen (Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden) har funnits sedan 2014 och utvidgas i och med eIDAS2-förordningen.

Vad handlar förordningen om?

Syftet är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och uppnå en lämplig säkerhetsnivå för medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Förslaget innebär att det fastställs

  1. villkor för hur medlemsstaterna erkänner medel för elektronisk identifiering av fysiska och juridiska personer som omfattas av ett anmält system för elektronisk identifiering hos en annan medlemsstat
  2. regler för betrodda tjänster, i synnerhet för elektroniska transaktioner
  3. en rättslig ram för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, elektronisk tidsstämpling, elektroniska dokument, elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser och certifikattjänster för autentisering av webbplatser.

Enligt det nya förslaget är medlemsländerna skyldiga att utfärda en digital identitetsplånbok inom ramen för ett anmält system för elektronisk identifiering som bygger på gemensamma tekniska standarder efter en obligatorisk certifiering.

Målet med detta initiativ är att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Det gäller i synnerhet tillhandahållande och användning av gränsöverskridande och sektorsöverskridande offentliga- och privata tjänster som förlitar sig på tillgången till, och användningen av, mycket säkra och tillförlitliga medel för elektronisk identifiering.

Vilka påverkas av eIDAS2-förordningen?

Offentliga myndigheter, medborgare och leverantörer av nättjänster.

När börjar förordningen gälla?

20 maj 2024

Finns det några sanktioner?

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för betrodda tjänster enligt den ursprungliga eIDAS-förordningen.

Förberedelsearbete

Digg kommer publicera ny information om förordningen så snart det finns. Ett tips är att prenumerera på nyheter från Digg för att hålla dig uppdaterad.

Prenumerera på nyheter

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: