Yttranden

För att du ska kunna skaffa dig en rättvis bild av ett ärende och uppfylla ditt utredningsansvar kan det krävas att du hämtar in yttranden från andra aktörer eller parter. Detta kan ske automatiserat.

Att hämta in yttranden från andra aktörer eller parter kan ske automatiserat för att underlätta hanteringen och effektivisera handläggningen.

Som offentlig aktör kan du använda elektroniska kommunikationssätt för hämta in olika yttranden. Det är viktigt att du informerar berörda parter om de yttranden som samlats in samt att de dokumenteras på ett korrekt sätt.

Att hämta in yttranden från andra offentliga aktörer eller personer (fysiska eller juridiska) är ett effektivt sätt att ta fram ett komplett utredningsmaterial i ett ärende (26 § förvaltningslagen). Det är också ett smidigt sätt för dig som offentlig aktör att säkerställa att ärendet blir tillräckligt utrett. Oftast hämtas yttranden in genom att du som offentlig aktör hämtar in yttranden skriftligt men de kan också ske genom ett sammanträde eller möte.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: