Tidigare granskade webbplatser

Under tillsynsperioden 2020-2022 granskade Digg webbtillgängligheten på offentliga aktörers webbplatser. Här hittar du resultatet från den ingående övervakningen.

Granskade webbplatser 2022

Webbplats (aktör)

Granskning

av.se (Arbetsmiljöverket)

89

e-tjanster.1177.se (Inera AB, 1177 e-tjänster)

106

fra.se (Försvarets radioanstalt)

44

livsmedelsverket.se (Livsmedelsverket)

88

karlskoga.se (Karlskoga kommun)

106

mfof.se (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

113

pensionsmyndigheten.se (Pensionsmyndigheten)

139

statenspersonadressregister.se (Statens personadressregister)

27

spv.se (Statens tjänstepensionsverk)

70

trafikverket.se (Trafikverket)

52

Tabellen Granskade webbplatser 2022 uppdaterades den 2 februari 2023.

Granskade webbplatser 2020-2021

Webbplats

Granskning

Omgranskning

1177.se

75

19

arbetsformedlingen.se

109

10

csn.se

81

35

folkhalsomyndigheten.se

84

8

forsakringskassan.se

42

27

krisinformation.se

41

9

lansstyrelsen.se/gotland

129

25

migrationsverket.se

87

16

ockelbo.se

118

38

pajalabostader.se

146

146

regionuppsala.se

59

24

skanetrafiken.se

148


sl.se

74

27

spsm.se

87

32

stockholm

55

16

svenskaspel.se

100

43

studera.nu

45

7

transportstyrelsen.se

126

66

vasttrafik.se

82

10

Tabellen Granskade webbplatser 2020-2021 uppdaterades den 5 juli 2022.

Ju fler brister desto högre resultatsiffra

Upptäcker vi tillgänglighetsbrister när vi granskar en webbplats markerar vi dessa i ett granskningsprotokoll. Ju fler brister desto högre resultatsiffra.

Förklaring av resultat och tabell

Resultat presenteras i tre nivåer:

 • 0-9 (grön): webbplatsen har bra tillgänglighet.
 • 10-79 (gul): webbplatsen är svår att använda för många personer.
 • ≥80 (röd): webbplatsen är mycket svår eller omöjlig att använda för många personer.

Förklaring av tabell:

 • Webbplats: I denna kolumn finns information om webbplatsens namn.
 • Granskning: I kolumnen finns resultatsiffran från den första granskningen av webbplatsen
 • Omgranskning: I kolumnen finns resultatsiffran från eventuell omgranskning. I de fall tabellcellen är tom har Digg inte genomfört någon omgranskning.

Vanliga frågor och svar

Digg har granskat följande offentliga aktörer och deras webbplatser:

 • 1177 Vårdguiden (1177.se), granskad januari 2021 och omgranskad juni 2021.
 • Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se), granskad april 2021 och omgranskad mars 2022.
 • Centrala studiestödsnämnden (csn.se), granskad augusti 2021.
 • Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se), granskad november 2020 och omgranskad maj 2021.
 • Försäkringskassan (forsakringskassan.se), granskad oktober 2020 och omgranskad mars 2022.
 • Länsstyrelsen Gotlands län (lansstyrelsen.se/gotland), granskad mars 2021 och omgranskad juni 2021.
 • Migrationsverket (migrationsverket.se), granskad augusti 2021 och omgranskad december 2021.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (krisinformation.se), granskad mars 2021 och omgranskad maj 2021.
 • Ockelbo kommun (ockelbo.se), granskad april 2021 och omgranskad oktober 2021.
 • Pajalabostäder AB (pajalabostader.se), granskad september 2020 och omgranskad februari 2021.
 • Region Uppsala (regionuppsala.se), granskad oktober 2020 och omgranskad februari 2021.
 • Skånetrafiken (skanetrafiken.se), granskad april 2021.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se), granskad april 2021, omgranskad september 2021.
 • Storstockholms lokaltrafik (sl.se), granskad augusti 2021.
 • Stockholms Stad (.stockholm), granskad januari 2021 och omgranskad oktober 2021.
 • Svenska Spel AB (svenskaspel.se), granskad februari 2021 och omgranskad augusti 2021.
 • Universitets- och högskolerådet (studera.nu), granskad mars 2021, omgranskad september 2021.
 • Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se), granskad augusti 2021 och omgranskad mars 2022.
 • Västtrafik AB (vasttrafik.se), granskad mars 2021 och omgranskad november 2021.

Från år 2022 omgranskar Digg enbart ett stickprov av de brister som upptäcktes vid första granskningen. Det innebär att vi inte kan ta fram en resultatsiffra för omgranskningen som går att jämföra med den ursprungliga resultatsiffran från första granskningen. Därför redovisar vi inte heller någon resultatsiffra för webbplatser som omgranskats från 2022 och framåt.

Så här omgranskade Digg fram till år 2021:

Digg granskar en webbplats och baserat på antalet tillgänglighetsbrister får webbplatsen en resultatsiffra. Denna resultatsiffra finns med i det granskningsprotokoll som den offentliga aktören får av oss. Granskningsprotokollet innehåller information om vilka tillgänglighetsbrister som vi upptäckt på webbplatsen.

När en offentlig aktör fått ett granskningsprotokoll från oss har aktören en tid på sig att rätta tillgänglighetsbristerna. Därefter gör Digg en omgranskning för att kontrollera att bristerna blivit rättade. Webbplatsen får då en ny resultatsiffra.


Digg omgranskar en webbplats först efter det att aktören fått tid på sig att rätta tillgänglighetsbristerna på webbplatsen. Om en webbplats ännu inte är omgranskad kan det bero på att aktören fortfarande arbetar med att åtgärda bristerna.

Från 2022 omgranskar Digg enbart ett stickprov av de brister som upptäcktes vid första granskningen. Det innebär att vi inte kan ta fram en resultatsiffra för omgranskningen som går att jämföra med den ursprungliga resultatsiffran från första granskningen. Därför redovisar vi inte heller någon resultatsiffra för webbplatser som omgranskats från 2022 och framåt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: