Kunskap och stöd

Vi utbildar och ger den vägledning som andra behöver för att fortsätta sin digitala omställning.

Digital tillgänglighet

Här hittar du information om vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär för offentliga aktörer.

Digg play

Här hittar du våra filmer och webbinarier som exempelvis sändningarna i Digg forum. Du kan även filtrera inspelat material på det område eller den kategori som intresserar dig.

E-handel

Här kan du läsa varför du bör införa e-handel och se myndigheters utveckling inom e-handel.

Digg forum

Digg forum är vårt webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Vi sänder Digg forum en gång i månaden.

Nyttorealisering

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Har kan du läsa mer om nyttorealisering.

Öppna och delade data

Här hittar du information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, fördjupade stöd och vägledningar.

Evenemang

Här hittar du en lista på öppna evenemang som Digg arrangerar eller medarrangerar.

Skapa automationsvänliga regelverk

Vägledningen ger dig som offentlig aktör information om vad automation innebär och rekommendationer om hur regelverk som möjliggör automation bör tas fram.

EU-rättsakter

Kortfattad information om några nya eller föreslagna EU-rättsakter som är kopplade till den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.