SDK för leverantörer av meddelandesystem

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B
Version: 1.5

Sammanfattande information för leverantörer av meddelandesystem (meddelandeklient och meddelandetjänst) som planerar att ansluta till Säker digital kommunikation (SDK)

Anslutande organisationer kommer att behöva stöd av leverantörer i sin tekniska anslutning till Säker digital kommunikation (SDK). SDK federationsägare (Digg) har skapat underliggande informationssidor för att leverantörer ska ha möjlighet att förbereda sina erbjudanden samt ta fram lösningar för att stötta organisationer som vill ansluta till SDK.

Organisationer som avser att ansluta till SDK behöver tillgång till meddelandesystem, dvs. meddelandetjänst och meddelandeklient, som har genomgått tester med godkänt resultat i miljön OPEN-TEST samt en av Digg godkänd accesspunktsoperatör. En leverantör kan både vara intern inom den egna organisationen tex en IT-avdelning, eller extern.

Ramverket för anslutning till SDK är uppdelat i två block. A-blocket riktar sig till deltagarorganisationer och B-blocket innehåller tekniskt styrande regler som berör leverantörer. Anledningen till denna uppdelning är att verksamheten hos deltagarorganisationen inte ska behöva sätta sig in i ramverket för meddelandesystem då det är av en mer teknisk karaktär.

För att bli en godkänd accesspunktsoperatör behöver accesspunktsoperatören följa ramverket för plattform för eDelivery. SDK använder plattformen för informationsutbyte. Ramverket för plattform eDelivery är block C. Det finns hänvisningar i B blocket till tekniska specifikationer i C-blocket som utvecklare kan ha användning för vid utveckling.

Ett viktigt mål för SDK är att så många innovativa leverantörer som möjligt erbjuder lösningar som möter verksamheternas behov. En leverantör kan leverera både hela och delar av lösningar för SDK.

Lästips

Ramverket för deltagarorganisationer inom SDK (A-blocket) fokuserar på avtal och regler för deltagarorganisationer. Ramverket för leverantörer och meddelandesystem fokuserar på stöd och regler för utveckling av meddelandesystem. Leverantörer behöver läsa båda blocken för att förstå vad meddelandesystemen ska stödja. Det är viktigt att först läsa in sig på regelverket i A-blocket, inklusive styrande bilagor. När det gäller B-blocket rekommenderas att börja med regelverk för meddelandesystem, SDK:s tekniska specifikationer, SDK SAD samt testfall för meddelandesystem.

För att kunna anpassa sina meddelandesystem till SDK behöver leverantörer följa Diggs regelverk för meddelandesystem samt styrande och stödjande bilagor (se regelverk för meddelandesystem).

Anslutning

Leverantörer av meddelandesystem har möjlighet att ansluta sig till miljön OPEN-TEST för att integrera meddelandesystem och anpassa dessa till SDK. För att leverantören ska kunna ansluta till OPEN-TEST måste denne ha en accesspunktsoperatör eller en accesspunktsfunktion kopplad till sitt meddelandesystem. I miljön finns det ett antal tester som leverantören ska utföra. SDK federationsägare verifierar följsamhet mot SDK:s tekniska specifikationer. Däremot kan deltagarorganisationer ha ytterligare krav på meddelandesystem utöver de krav federationsägaren ställer, t ex via upphandlingsstöd.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: