Tolkning och översättning

Personer som berörs av ett ärende har rätt till tolkning eller översättning av handlingar i ett ärende för att kunna ta till sig innehållet.

Som offentlig aktör kan du integrera digitala översättningstjänster i dina system som gör att personer med annat modersmål än svenska kan ta till sig information i ärendet. Du har även möjlighet att använda digitala lösningar som kan göra informationen i ett ärende tillgänglig för personer med funktionsnedsättning exempelvis genom punktskrift eller talsyntes.

I förvaltningslagen står det att personer som berörs av ett ärende har rätt till tolkning eller översättning av handlingar i ett ärende för att kunna ta till sig innehållet, exempelvis för att kunna förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. Samma sak gäller för personer som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala (13 § förvaltningslagen).

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: