Våra regeringsuppdrag

Här hittar du information om Diggs pågående uppdrag som vi har tilldelats av regeringen. Det är regeringsuppdrag som följer av myndighetens årliga regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag beslutade av regeringen.