Tillgänglighetsredogörelse för digg.se

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Vill du skapa en egen tillgänglighetsredogörelse? Läs mer på sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från digg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Det är vi, Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta oss och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det förekommer att HTML-koden inte validerar på webbplatsen.
  • Det förekommer att felmeddelanden inte visas med annat än text.
  • Det förekommer att ledtexter inte är kopplade till det fält de tillhör. Problemet gäller videospelaren.
  • Det förekommer text på engelska som inte är uppmärkt med språkkod för.
  • Dokumentet "Vägledning i nyttorealisering version 2.0 - Huvudrapport med bilagor" är inte tillgängligt.
  • Det förekommer att listor enbart innehåller ett listobjekt. Problemet gäller utfällbara informationsrutor.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger. Problemet gäller videospelaren.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av digg.se.

Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juni 2022.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: