Bilaga allmän handling

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.2.9
Version: 1.5

Denna bilaga är en del av regelverket för SDK. Bilagan beskriver och specificerar vad som gäller inom SDK för federationsägaren och anslutna deltagarorganisationer kring hantering av allmänna handlingar.

Allmän handling

Ett meddelande som överförs via SDK från en myndighet alternativt tas emot av en myndighet kan betraktas som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det är dock upp till varje deltagarorganisation att göra en egen bedömning.

  • Meddelandet kan anses vara expedierat av sändande deltagarorganisation när det är tillgängligt för teknisk bearbetning/dekryptering hos mottagarens meddelandetjänst.
  • Meddelandet kan anses vara inkommen hos mottagande deltagarorganisation när det är tillgängligt för teknisk bearbetning/dekryptering hos mottagarens meddelandetjänst.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: