Anmäl att ni omfattas av SDG-förordningen

Det här webbforumläret ska användas när en behörig myndighet ska informera Digg om att de omfattas av EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa – Single digital gateway.

Vad betyder behörig myndighet?

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska tolkningen att ni omfattas så behöver vi få information från er. Information som inkommer till Digg kommer delvis att visas i den förteckning som Digg tillhandahåller på digg.se.

Webbformulär – anmäl behörig myndighet


Ange namn på din organisation.

Ange organisationsnummer för den organisation som du företräder.

Ange vilka informationsområden i bilaga I som ni omfattas av. Exempelvis: A2, B3, H4. Ange samtliga.

Ange antalet webbsidor ni har på er webbplats som innehåller SDG-information. Till er hjälp kan ni ställa er frågan – hur många av era webbsidor länkar youreurope.eu till?
Kommer ni att ha eller har ni information på någon annan aktörs webbplats? * (obligatorisk)
Det kan vara centraliserad information som till exempel ligger på verksamt.se.
Kommer ni att ha eller har ni information på någon annan aktörs webbplats?
Ange inom vilket informationsområde i bilaga I ni har förfaranden. Exempelvis: A2, B3, H4. Ange kodningen som anges i dokumentet "How to tag content by Type and Category".

Ange samtliga förfaranden som ni omfattas av. Exempelvis: U2; X1. Ange kodningen som anges i dokumentet "How to tag content by Type and Category".

Artikel 6.4 i SDG-förordningen kräver att medlemsstaterna för en lista över vilka förfaranden som kräver fysiska besök. Ange vilka av era SDG-förfaranden som kräver fysiska besök.
Kommer ni att behöva utbyta bevis gränsöverskridande enligt SDG-förordningen? * (obligatorisk)
Ni behöver göra en analys för att veta om ni behöver utbyta bevis gränsöverskridande enligt SDG-förordningen.
Kommer ni att behöva utbyta bevis gränsöverskridande enligt SDG-förordningen?
Digg erbjuder ett samarbetsrum för de som arbetar med SDG. Samarbetsrummet är den kanal som används för delning av dokument inom arbetet med SDG. Ange e-postadress till de personer som ska få tillgång till samarbetsrummet.

Kontrollpanelen är till för att bland annat hantera insamlad användarstatistik och återkoppling samt lägga in länken till er webbplats. Någon eller några i er organisation behöver ha tillgång till EU-kommissionens kontrollpanel (admin.youreurope.europa.eu). Ange e-postadress till personer från er organisation som är i behov av tillgång till kontrollpanelen. Det brukar främst vara kommunikatörer.

Har ni några övriga medskick eller frågor kan ni skriva dessa här.

Ange e-postadress för bekräftelsemejl.
När ni har skickat in formuläret
När ni har skickat in era svar kommer vi att läsa igenom svaren och om det inte finns några utestående frågor så kommer vi att uppdatera förteckningen som Digg tillhandahåller över vilka aktörer som omfattas av SDG-förordningen. Om det finns återstående frågor kommer vi att kontakta er.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: