Anslut

På den här sidan finns samlad information om hur ni ansluter er organisation för att möjliggöra inloggning med e-legitimationer från Freja+

Valfrihetssystem efter 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 upphör lagen om valfrihetssystem att gälla och då är det inte längre möjligt att ansluta till valfrihetssystem. Samma datum träder lagen om auktorisationssystem i kraft och Digg arbetar för närvarande med införandet av auktorisationssystem.

Checklista

  • Jag har planerat vilka kompetenser som krävs för genomförandet
  • Jag har bedömt krav för vilken tillitsnivå e-tjänsten kräver
  • Jag har planerat e-tjänsten utifrån användare med samordningsnummer
  • Jag har planerat e-tjänsten utifrån användare som är underåriga
  • Jag har planerat för e-underskrift
  • Jag har förberett tekniska tester

Anslutningsprocessen

1. Teckna avtal

Om handläggningsprocessen och hur du tecknar avtal.

Teckna avtal

2. Gör e-tjänsten redo

Planera för e-tjänstens olika delar.

Gör e-tjänsten redo

3. Teknisk anslutning

Så här ansluter du till Sveriges eIDAS-nod.

Teknisk anslutning

4. Efter anslutning

Om incidenthantering och uppdateringar vid förändringar.

Efter anslutning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: