Tillgänglighetsredogöresle

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur sdk.digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är sdk.digg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sdk.digg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det förekommer att ord på engelska inte är kodade med rätt språkkod.
  • Det förekommer att bilder och illustrationer saknar eller har otydliga textalternativ.
  • Det förekommer att felmeddelanden inte visas med annat än text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det förekommer att ord på engelska inte är kodade med rätt språkkod.
  • Det förekommer att bilder och illustrationer saknar eller har otydliga textalternativ.
  • Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg.
  • Det förekommer att felmeddelanden inte visas med annat än text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg.

Problem vid användning med nedsatt kognition

Det kan förekomma att länkar beskrivs på ett otydligt sätt.

Hur vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sdk.digg.se

Senaste bedömningen gjordes den 21 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 mars 2024.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: