Leverera e-legitimering inom eIDAS

Offentliga aktörer i andra EU- och EES-länder behöver tillåta inloggning med de svenska e-legitimationer som Digg anmäler till EU. Här kan du som leverantör läsa om hur du kan få din e-legitimation anmäld för användning utomlands.

Det är obligatoriskt för offentliga e-tjänster i EU/EES att tillåta inloggning med e-legitimationer från Sverige. Det anges i EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014. Kravet gäller de e-legitimationer som Sverige har anmält till EU enligt eIDAS-förordningen.

Digg ansvarar för att anmäla svenska e-legitimationer till EU för Sveriges räkning, och för de krav som ska gälla för att bli anmäld.

Teckna avtal om att bli leverantör av e-legitimering inom eIDAS

Du som leverantör av e-legitimering kan inte ansluta dig till eIDAS på egen hand. Det är Sverige som medlemsstat som beslutar vilka svenska e-legitimationer som ska anmälas till eIDAS. Innan ni tecknar avtal och en e-legitimation kan användas utomlands måste ni också gå igenom en utvärderingsprocess som beskrivs i eIDAS-förordningen.

EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vem kan teckna avtal?

För att kunna bli leverantör av e-legitimering inom eIDAS krävs också att:

 • e-legitimationerna är tillitsgodkända av Digg,
 • IdP är tillitsgranskad enligt Diggs tillitsramverk,
 • IdP:n är tekniskt godkänd av Digg samt,
 • att ni är med antingen i ett valfrihetssystem eller avtalet om förbetald e-legitimering.

Så här tecknar du avtal

1. Läs igenom dokumenten

Läs igenom dokumenten som rör Tilläggsavtalet för e-legitimering inom eIDAS:

2. Fyll i Tilläggsavtalet för e-legitimering inom eIDAS

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Tilläggsavtal för e-legitimering inom eIDAS (Word 133 KB) Word, 133.9 kB.

3. Skicka avtalet till oss

Skicka två exemplar av avtalet till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av avtalet till er.

5. Anslut till den svenska eIDAS-noden

För att en användare ska kunna logga in med e-legitimationen i andra länders e-tjänster behöver er IdP bli godkänd av Digg. Efter det registrerar ni metadata om er legitimeringstjänst (IdP), detta gör ni i Sweden Connects metadataregister.

På webbplatsen swedenconnect.se hittar du samlad information som du behöver för att ansluta till Sweden Connect.

Anslut till Sweden Connect Länk till annan webbplats.

Rapportera alltid incidenter

Enligt lag behöver alla som är anslutna till Diggs eIDAS-nod underrätta Digg om incidenter som kan påverka nodens funktionalitet eller säkerhet, till exempel driftstörningar eller misstänkta fel. Rapporteringen måste ske så snart som möjligt.

Rapportera incident (swedenconnect.se) Länk till annan webbplats.

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Svensk e-legitimation i andra länder

Svenska e-legitimationer kan användas i följande länder:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien

Fler länder tillkommer löpande.

Europakarta där de länder som är anslutna är markerade med rosa färg, övriga länder är gråa.

Kontakta oss

Har du frågor om anslutningsprocessen eller om avtalet kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Dokument och länkar

EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: