Webbformulär för beviskartläggning av bevis som delas

Det här är uppgifter som behöriga myndigheter som är bevisproducenter behöver inkomma med till Digg, om de i sin beviskartläggning identifierat bevis som behöver delas via det tekniska systemet för bevisutbyte.

Webbformulär


Ange namn på er myndighet.

Ange organisationsnummer för den organisationen som du företräder.

Ange ID och/eller namn på bevis som kommer kunna efterfrågas, enligt EU-kommissionens namn på beviset enligt sidan Kartlagda bevis, som speglar EU-kommissionens tabell ”OOTS Requirements”. Till exempel: ”1. Proof of secondary education diploma/certificate”.

Ange namn på er bevistyp som ni kommer kunna dela. Till exempel: ”Slutbetyg från gymnasieskolan”.
Format på bevistyp: * (obligatorisk)
Ange format på er bevistyp, t.ex XML, JSON, PDF. Observera att strukturerade bevis även behöver kompletteras med version i visuellt format, till exempel PDF.
Format på bevistyp:Ange namn på format.
Informationskrav: * (obligatorisk)
Ange hur er bevistyp uppfyller de informationskrav som efterfrågas. Informationskrav som behöver bevisas finns definierade i EU-kommissionens tabell ”OOTS Requirements”. Definition av informationskrav finns definierade i EU-kommissionens tabell ”Information requirements”.
Informationskrav:Ange vilka informationskrav som inte uppfylls.
Sekretess eller känsliga personuppgifter: * (obligatorisk)
Ange om er bevistyp innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessreglerade uppgifter och beskriv vilka dessa är.
Sekretess eller känsliga personuppgifter:
Om ni svarat ja, beskriv då vilken typ av känsliga personuppgifter som bevistypen innehåller. Annars skriv "Nej" i textfältet´.

Om ni svarat ja, beskriv då vilken typ av sekretessreglerade uppgifter som bevistypen innehåller, annars skriv "Nej" i textfältet.

Ange e-postadress för bekräftelsemejl.

Dokument och länkar

Digg.se

  • Förteckningöver behöriga myndigheter
  • Se Guidning i EU-kommissionens tabeller för bevistkartläggning (dela.digg.se) för EU-kommissionens definition av bevisen (OOTS Requirements) och informationskraven (Information requirements).
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: