Samla och skicka in statistik

För webbsidor som omfattas av SDG-förordningen behöver det samlas in användarstatistik. Statistiken ska skickas till EU-kommissionen. Här kan du läsa om vad för satistik som ska samlas in och hur du överför informationen.

Krav på att samla in statistik

Varje behörig myndighet ansvarar för att samla in statistik för de webbsidor som har information om:

 • rättigheter, skyldigheter och regler,
 • förfaranden och
 • hjälp- och problemlösningstjänster

enligt SDG-förordningen. Behöriga myndigheter har även ansvar för att statistiken överförs till EU-kommissionen.

Vad ska statistiken innehålla?

Statistiken ska innehålla antalet sidvisningar under rapporteringsperioden uppdelat på:

 • de länder från vilka användarna besöker webbplatsen,
 • den typ av utrustning som används för att besöka webbplatsen.

Verktyg för insamling av statistik

Behöriga myndigheter ska säkerställa att det verktyg för analys av webbdata som används för att samla in den statistik som avses uppfyller de tekniska krav på interoperabilitet, d.v.s. förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information, som redovisas i genomförandeakten Länk till annan webbplats. för att möjliggöra automatisk överföring av statistik till det gemensamma dataregistret. Det innebär bland annat följande:

 • Tillåta överföring av data i JSON-format via REST-API.
 • Stödja säkra anslutningar med HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) över SSL (Secure Sockets Layer).
 • Stödja ISO 8601 för framställning av datum och tid. Data för datum och tid ska uttryckas i koordinerad universell tid (UTC).
 • Stödja en unik identifierare för överföringar. En tjänsteleverantör skickar data med en unik identifierare som tillhandahålls via API. Om en tjänsteleverantör beslutar sig för att ändra dessa data måste den skicka en korrigering med samma unika identifierare.

Tidpunkt för leverans av statistik

Behöriga myndigheter ska skicka in statistiken samt länkar till de webbsidor som statistiken avser minst en gång per månad. Det ska skickas till det gemensamma dataregistret genom ett gränssnitt enligt 5.2 API-specifikation till kommissionen.

Det är viktigt att statistiken skickas varje månad och att det är hela månader, det innebär att datumen ska vara första i månaden till sista i månaden. Statistiken kan inte skickas i brutna månader.

Produktionsmiljö

Nyckeln för produktionsmiljön kan du själva hämta ut via EU-kommissionens kontrollpanel.

EU-kommissionens kontrollpanel. Länk till annan webbplats.

Testmiljön

Testmiljön ligger här ACC testmiljö SDG dashboard (europa.eu) Länk till annan webbplats..

Nycklarna till testmiljön ligger i samarbetsrummet för SDG (dela.digg.se) under Filer i den vänstra menyn och Statistik. För tillgång till samarbetsrummet mejla sdg@digg.se.

Frågor och svar

Det kan bero på olika orsaker. Här kommer några eventuella saker som kan orsaka problem:

 1. Webbsidor som ni skickar in statistik för måste finnas registrerade i länkregistret i EU-kommissionens kontrollpanel. Det visas ingen statistik för sidor som inte finns registrerade i länkregistret. Viktigt att URLen är exakt densamma.
 2. Se till att ni använder den senaste versionen av API:et och rätt format. Mer information om API:et, gränssnitten, felkoder, format och swagger-filer hittar du på EU-kommissionens webbsida, SDG (Single Digital Gateway) library (europa.eu) Länk till annan webbplats.. De dokument som är viktiga att läsa ligger under rubriken ”Technical documentation”.
 3. Datumformaten måste vara enligt det tekniska specifikationerna: APIs for Single Digital Gateway (europa.eu) Länk till annan webbplats.. Exempelvis transferDate": "2024-03-08T00:00:00.00Z (ISO 8601).

Om du inte hittar statistik för din organisations SDG-webbsidor under modulen Dashboard och Statistics har ni antingen

 • inte skickat in statistik för den angivna perioden eller
 • så har det uppstått ett problem när ni har försökt att skicka in statistik.

Som stöd till dig under felsökningen har vi beskrivit potentiella felaktigheter under en fråga och svar på den här sidan. Gå igenom punkterna för att hitta felet.

Om du har kontrollerat att ni gör allt rätt men statistiken ändå inte går fram, ta då kontakt med oss på Digg via SDG@digg.se.

Nej, det är inte möjligt att lägga in statistiken manuellt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: