Samla och skicka in statistik

Till samtliga informationssidor som berörs av SDG-förordningen ska statistik samlas in, detta gäller både för sidor som tillhandahåller information om regler och skyldigheter, för sidor som ger information om förfaranden samt sidor med information om hjälp-och problemlösningstjänster.

Varje behörig myndighet ansvarar för att samla in statistik för sina webbsidor samt har ansvar för att statistiken överförs till EU-kommissionen.

Statistiken ska innehålla antalet sidvisningar under rapporteringsperioden uppdelat på:

  • de länder från vilka användarna besöker webbplatsen,
  • den typ av utrustning som används för att besöka webbplatsen.

Behöriga myndigheter ska säkerställa att det verktyg för analys av webbdata som används för att samla in den statistik som avses uppfyller de tekniska krav på interoperabilitet, d.v.s. förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information, som redovisas i genomförandeakten Länk till annan webbplats. för att möjliggöra automatisk överföring av statistik till det gemensamma dataregistret. Det innebär bland annat följande:

  • Tillåta överföring av data i JSON-format via REST-API.
  • Stödja säkra anslutningar med HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) över SSL (Secure Sockets Layer).
  • Stödja ISO 8601 för framställning av datum och tid. Data för datum och tid ska uttryckas i koordinerad universell tid (UTC).
  • Stödja en unik identifierare för överföringar. En tjänsteleverantör skickar data med en unik identifierare som tillhandahålls via API. Om en tjänsteleverantör beslutar sig för att ändra dessa data måste den skicka en korrigering med samma unika identifierare.

Behöriga myndigheter ska skicka statistik och länkar till de webbsidor som statistiken avser, till det gemensamma dataregistret en gång per månad genom ett gränssnitt enligt 5.2 API-specifikation till kommissionen.

Produktionsmiljö

Nyckeln för produktionsmiljön kan du själva hämta ut via EU-kommissionens kontrollpanel.

EU-kommissionens kontrollpanel. Länk till annan webbplats.

Testmiljön

Nycklarna till testmiljön är de som ligger i dela.digg.se under statistik. För tillgång till dela.digg.se mejla sdg@digg.se.

Tidpunkt för leverans av statistik

Behöriga myndigheter ska skicka in statistiken minst en gång per månad till det gemensamma dataregistret genom ett gränssnitt. Det är viktigt att statistiken skickas varje månad och att det är hela månader, det innebär att datumen ska vara första i månaden till sista i månaden. Statistiken kan inte skickas i brutna månader.

Frågor och svar

Nej, det är inte möjligt att lägga in statistiken manuellt.

Det är viktigt att de sidor för vilka ni ska skicka statistik också finns registrerade i länkregistret. Det visas ingen statistik för sidor som inte finns registrerade i länkregistret.

Kontrollera att ni använder er av rätt version för API:et.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: