Digital tillgänglighet

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du vad du måste göra för att leva upp till lagen.

Webbplatsen, appen eller den digitala tjänsten ska vara tillgänglig

Följ den europeiska standarden EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) för att säkerställa webbplatsen eller appen är tillgänglig.

På webbriktlinjer.se finns de officiella riktlinjerna för hur offentliga aktörer bör arbeta med tillgänglighet på webbplatser.

Webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.

Publicera tillgänglighetsredogörelse

Publicera och uppdatera regelbundet en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen, appen eller den digitala tjänsten.

På sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse finns instruktioner och information om vad en tillgänglighetsredogörelse ska innehålla.

Därför är digital tillgänglighet viktigt

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende.

Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser och appar är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda.

Viktiga datum

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Vanliga frågor och svar

På webbplatsen Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.) hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Där kan du bland annat filtrera riktlinjerna utifrån WCAG, som ligger till grund för kraven i lagen. För mobila applikationer tillhandahåller Digg ingen motsvarande vägledning, men det finns privata aktörer som erbjuder utbildningar och stöd.

Webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.

Skaffa kunskap om standarden och kraven

Den europeiska standarden heter EN 301 549 V3.2.1, den bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) Genom att följa dessa standarder lever du upp till kraven på tillgänglighet.

EN 301 549 V3.2.1 (etsi.org) Länk till annan webbplats.

Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Hitta era webbplatser

Vissa organisationer har bara en webbplats medan andra kan ha ett flertal. Hitta vilka webbplatser ni har, om de omfattas av lagen och när de måste leva upp till kraven. Tänk på att även mobila applikationer omfattas av lagen från 23 juni 2021.

Inventera för att se var bristerna finns

När ni hittat era webbplatser måste ni inventera dem för att se var de brister, tänk på att

 • varje sida ska inventeras
 • inventeringen omfattar både innehåll och teknik
 • sidmallar kan inventeras ”en gång för alla”
 • kännedom om tjänsten viktigt hos den som inventerar
 • Bolagsverket har tagit fram en checklista och handbok (deladigitalt.se) Länk till annan webbplats. som gör det enklare att inventera
 • mycket går att inventera utan expertkunskaper.

Identifiera var nyttan är som störst

Om ni hittar flera brister, identifiera vilken brist som ger störst nytta att åtgärda. Det kan exempelvis vara en tjänst som många av era besökare använder.

Åtgärda bristerna

Åtgärda bristerna så de lever upp till kraven i lagen. Tänk på att det kan handla om både redaktionella och tekniska åtgärder. Därför måste exempelvis både redaktörer och webbutvecklare involveras i arbetet.

Testa åtgärder

Testa att de åtgärder ni gjort. Det kan ni göra via olika typer av metoder. Det finns ett flertal företag som utför tester och analyser utifrån kraven i lagen. Det finns även ett flertal verktyg för att testa tillgänglighet på webbplatser, det finns dock inget heltäckande verktyg.

Det finns ett flertal företag som utför analyser av tillgänglighet på webbplatser med utgångspunkt i lagens krav. En sådan analys kan alla organisationer köpa.

Efter analysen får du vanligtvis en rapport med vilka brister er webbplats innehåller. De här bristerna måste du åtgärda. Brister som är redaktionella är ofta enkla att åtgärda själv. Brister som är tekniska kan du behöva hjälp med att åtgärda, exempelvis av en webbutvecklare.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och Diggs föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Textalternativ (alt-text) till en bild visas istället för bilden, t.ex. om någon råkar radera bilden på servern, om webbläsaren inte har stöd för filformatet, om användaren stängt av visning av bilder (för att spara surf) eller när en sökmotor indexerar sidan. Textalternativet till en bild läses också upp när en person använder ett uppläsande hjälpmedel som till exempel en skärmläsare.

På webbriktlinjer.se finns mer information om textalternativ i riktlinjen Beskriv med text allt innehåll som inte är text Länk till annan webbplats..

Om det finns inslag i filmen som inte går att uppfatta utan synförmåga måste det finnas syntolkning. Syntolkning innebär att en berättarröst förmedlar den information som bara visas synligt – vanligen under pauser i dialogen. En separat textbeskrivning räcker inte för att uppfylla lagkraven.

Ja, alla webbplatser och mobila applikationer som omfattas av lagen ska ha en tillgänglighetsredogörelse. Det är särskilt viktigt när de inte är tillgängliga.

I stora delar hänvisar avsnitten i EN-standarden (EN 301 549 V3.2.1) till samma framgångskriterier i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) för både appar och webbsidor. De avsnitt i standarden som gäller för webbplatser hittar du i tabell A.1 i bilaga A. Avsnitten som gäller för appar finns i tabell A.2 i samma bilaga.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du hittar fler frågor och svar på vår sida om lagen. Där kan du bland annat läsa om vilka lagen gäller för, och vad som gäller för till exempel direktsändningar, dokument och intranät.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Notera att Digg inte kan uttala sig om enskilda webbplatser, appar eller aktörer omfattas av lagen. Den bedömningen måste du själv göra baserat på texten i lagen. Vi kan inte heller ge förhandsbesked om enskilda webbplatser eller appar uppfyller lagkraven.

Dokument och länkar

Digg.se

Webbriktlinjer.se

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: