Teknisk information

Här finner du teknisk information som du behöver för att uppfylla SDG-förordningen och om kraven som finns på informationssidor.

Kort om kraven på informationssidor

Här beskriver vi kort kraven på informationssidor som berör SDG-förordningen. Fördjupad information om kraven finns på respektive undersida med samma namn.

Länkar och metataggar

För att kopplingen ska göras mellan Youreurope.eu och era sidor behöver ni registrera era webbsidor i länkregistret. När webbplatsen är registrerad kommer EU-kommissionens sökverktyg att genomsöka er webbplats efter sidor med metataggar och länka dem till Youreurope.eu.

Samla och skicka in statistik

Till samtliga informationssidor som berörs av SDG-förordningen ska statistik samlas in, detta gäller både för sidor som tillhandahåller information om regler och skyldigheter, för sidor som ger information om förfaranden samt sidor med information om hjälp-och problemlösningstjänster.

Logotypen för Your Europe

Logotypen för Your Europe ska finnas på alla relevanta webbplatser på unionsnivå och nationell nivå som är länkade till ingången. Logotypen visar att informationen ges av behöriga myndigheter och att den uppfyller kvalitetskraven. Ta del av manualen för att veta hur logotypen och de visuella elementen används på rätt sätt.

Skicka in användaråterkoppling

Behöriga myndigheter ska ge användaren möjlighet till återkoppling för webbsidor som berörs av SDG-förordningen. Det gäller både för sidor som tillhandahåller information om rättigheter, skyldigheter och regler samt för sidor som ger information om förfaranden.

Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

Enligt SDG-förordningen ska EU-kommissionen i samarbete med EU:s medlemsstater inrätta ett tekniskt system för automatiskt bevisutbyte mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater.

Läs mer

Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: