Vi digitaliserar Sverige

Genom att digitalisera Sverige skapar vi ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov idag och i framtiden.

Här hittar du befintliga och kommande digitala tjänster till nytta för dig som offentlig aktör.

Analys och uppföljning

Vi identifierar vad som behöver göras och vi följer upp att utvecklingen går åt rätt håll. Ta del av våra analyser, beräkningsverktyg och publikationer.

Ledning och samordning

Vi driver och koordinerar insatser för ökad digitalisering, både nationellt och internationellt. Ta del av våra pågående uppdrag och utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur.

Digitala tjänster

Vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar och tjänster – själva och tillsammans med andra. Ta del av befintliga och kommande digitala tjänster.

Kunskap och stöd

Vi utbildar och ger den vägledning som andra behöver för att fortsätta sin digitala omställning. Ta del av våra webbinarier, metodstöd och rekommendationer.

Nyheter

Evenemang