Till innehållet

Digitalisering av offentlig förvaltning

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Vi ska också stötta regeringen med underlag och analyser.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.

Digital post

Fler än fyra miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda dit de kan få post digitalt istället för på papper.

Digital identitet

E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en digital förvaltning.