Vi digitaliserar Sverige

Genom att digitalisera Sverige skapar vi ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov idag och i framtiden.

Vad gäller och vad rekommenderar Digg?

Regler och rekommendationer samlade på ett ställe. Sök och filtrera.

Aktuellt

Digg forum 28 mars

På Digg forum 28 mars berättar vi om bland annat om byggblocket Mina ärenden, om Single Digital Gateway och Hur går det för digitaliseringen i Sverige?

Nyheter

Evenemang