Kommunikation

Personer som berörs av ett ärende behöver få information om status i ärendet och ta del av det material som samlats in och som ligger till grund för beslut. Detta går att automatisera.

Till ett automatiserat ärendehandläggningssystem går det att koppla digitala system för att kommunicera med personer som berörs av ärendet. På så sätt kan personerna enkelt få information om status i ärendet och ta del av det material som samlats in och som ligger till grund för beslutet.

Innan du som offentlig aktör fattar ett beslut i ett ärende ska du informera personer som berörs av ärendet om vilket material som ligger till grund för beslutet samt ge dem möjligheten att lämna synpunkter på det (25 § förvaltningslagen). Detta kallas för kommunikationsprincipen. Det handlar om att personerna ska kunna ta del av vilka uppgifter, i exempelvis utredningar eller remissyttranden, som påverkat beslutet.

Kommunikationsprincipen är teknikneutral vilket innebär att information om ärendet kan ske på olika sätt och kan anpassas efter omständigheterna i ärendet. Som offentlig aktör kan du välja att använda dig av elektroniska kommunikationssätt för att informera personerna som berörs av ärendet, exempelvis genom en digital tjänst eller en digital brevlåda. Att använda elektroniska kommunikationssätt bidrar ofta till en effektiv ärendehandläggning.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: