Webbformulär för beviskartläggning av bevis som hämtas

Det här är uppgifter som behöriga myndigheter som är beviskonsumenter behöver inkomma med till Digg, om de efter sin beviskartläggning identifierat förfaranden som behöver hämta uppgifter via det tekniska systemet för bevisutbyte.

För att ni som beviskonsument ska kunna efterfråga bevis via det tekniska systemet behöver era behov av bevis finnas med i beviskatalogerna för det tekniska systemet. Ni behöver därför meddela era behov av bevis till Digg. Det gör ni genom att fylla i nedan webbformulär per förfarande som behöver hämta bevis via det tekniska systemet.

Webbformulär


Ange namn på er myndighet.

Ange organisationsnummer för den organisation som du företräder.

Ange namn på förfarande på engelska, så som det kommer att visas för användare inom EU.

Ange namn på förfarande som berörs enligt artikel 14.1 (bilaga II och direktiven. Det går bra att ange märkningen (tagg) som används i Förteckning över behöriga myndigheter.

Ange referens eller länk till förfarandet eller information om förfarandet, för spårbarhet i beviskartläggning. Till exempel: länk till sida på er webbplats, verksamt.se, uppgiftskrav.se eller UKR-nummer om förfarandet finns registrerat på uppgiftskrav.se.

Ange vilka bevis som efterfrågas via det tekniska systemet, uttryckta som informationskrav dvs vad som ska bevisas. Namn på ett "dokument" är inte tillräckligt utan de informationskrav ("attribut") som ska bevisas. Ange gärna kontext för informationskraven, inom parentes. Namn och födelsedatum behöver inte hämtas då dessa uppgifter erhålls via eIDAS-identifiering. Exempel: name of qualification (secondary education diploma), country of birth (birth certificate) eller signatory for the company (company registration certificate).

Ange om eller hur bevis potentiellt (eller faktiskt) innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessreglerade uppgifter.

Ange e-postadress för bekräftelsemejl.

Dokument och länkar

Digg.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: