Att förvalta e-handel

E-handel bidrar till effektivare inköpsprocesser och en rad andra fördelar både för offentliga aktörer och leverantörer. Här kan du läsa om hur du kan ställa krav på e-handel i samband med upphandling, om uppföljning av e-handel inom statliga myndigheter och om standardisering inom e-handelsområdet.

Standardisering inom e-handelsområdet

Med formella krav och gemensamma standarder för e-handel skapar vi enhetliga gränssnitt för informationsutbytet mellan köpare och säljare. Det underlättar för oss att skapa en effektiv e-handel och enklare leverantörsanslutningar. Digg deltar på olika sätt i standardiseringsarbetet av e-handelsmeddelanden, både nationellt och internationellt.

Single Face To Industry – SFTI

Digg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten arbetar gemensamt med att främja förutsättningarna för e-handel för offentliga aktörer i Sverige. Inom SFTI finns förutom dessa myndigheter även representanter från andra offentliga aktörer, leverantörer till offentliga aktörer samt systemleverantörer.

SFTI arbetar med att ta fram rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation, handledningar och teknisk dokumentation. Inom ramen för SFTI hålls även konferenser samt utbildningar och kurser. SFTI erbjuder även stöd från ett tekniskt kansli och en verifieringstjänst där de olika meddelanden som rekommenderas kan testas.

Läs mer om SFTI (sfti.se) Länk till annan webbplats.

Standardiseringsarbete inom SIS

Digg är representerade i standardiseringsarbetet som bedrivs inom e-handelsområdet inom SIS. I den tekniska kommittén 621 (TK621) Digital ekonomi och handel finns två arbetsgrupper. I den ena arbetsgruppen arbetar man med standardisering av e-fakturor och e-inköp och speglar arbetet inom den europeiska kommittén CEN/TC434 Electronic Invoicing där bland annat standarden för e-faktura förvaltas.

Om den tekniska kommittén TK621 (sis.se) Länk till annan webbplats.

Peppol - nätverk för elektroniska inköp

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är öppet för alla och finns etablerat i stora delar av Europa och även i andra delar av världen.

Inom Peppol tas gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen fram. Peppol har bland annat implementerat ett e-fakturaformat som bygger på den e-fakturastandard som e-fakturalagen ställer krav på, Peppol BIS Billing 3. Digg är representerade i flera delar av arbetet inom Peppol.

Läs mer om Peppol

Krav på e-handel i samband med upphandling

Det är viktigt att säkerställa att din verksamhet har en effektiv e-handel. För att säkerställa att e-handel av nya avtal av varor och tjänster är effektiv är det en god idé att redan vid själva upphandlingen ställa tydliga krav. På så sätt vara transparent mot blivande leverantörer om vilka förväntningar som ställs gällande e-handelskommunikation och elektroniska meddelanden mellan parterna.

Digg har deltagit i framtagandet av en handledning som ges ut via SFTI där vi tar upp tips på vilka olika sätt man kan ställa krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster.

E-handel med varor och tjänster

Vid upphandling av varor och tjänster är det viktigt tänka igenom vilken e-handelsprocess som passar det specifika upphandlingsområdet samt hur e-handelsmeddelanden ska utväxlas mellan parterna. I bilagor till handledningen gås de olika meddelandetyperna igenom och det finns mallar som kan kompletteras och sedan användas för att ställa krav på e-handelsmeddelanden och kommunikation av meddelanden vid upphandling av varor och tjänster.

Krav på e-handel i samband med upphandling (sfti.se) Länk till annan webbplats.

Uppföljning av e-handelsinförande inom offentlig sektor

Under flera år har Digg följt upp e-handelsinförandet inom statliga myndigheter som lyder under Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte (2003:770). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) följer upp kommuner och regioners införande ungefär vart tredje år. Båda undersökningarna har följt upp ett antal gemensamma nyckeltal samt sammanställt utmaningar som de olika aktörerna står inför under arbetet med e-handel.

Dokument och länkar

Digg.se

Standardisering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: