Vad är Säker digital kommunikation?

Säker digital kommunikation (SDK) erbjuder ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. Målet är att öka säkerheten och effektiviteten för digital samverkan och informationsutbyte för att på så sätt ge bättre förutsättningar för att ta hand om de individer som behöver stöd.

Film: En kort introduktion till Säker digital kommmunikation.

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer inom offentlig sektor. Ofta handlar det om känslig eller sekretessklassad information som vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregistret. I brist på säkrare alternativ används i dag fax, brev eller bud, särskilt inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst.

Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur som innebär att offentliga aktörer kan utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Även privata utförare med offentligt finansierade uppdrag kan ansluta till SDK.

Säker digital kommunikation bidrar bland annat med:

  • Trygghet genom att personlig eller känslig information inte sprids till obehöriga.
  • Snabbare handläggning och beslut
  • Möjlighet till spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen.

De meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i olika format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser hos anslutna deltagarorganisationer, exempelvis socialtjänsten inom en kommun, en avdelning på en myndighet eller vårdcentral inom en region. Det går alltså inte att skicka meddelanden direkt till enskilda personer.

SDK är en digital infrastruktur som saknar ett eget användargränssnitt. Det innebär att den personal som använder SDK skapar och tar emot meddelanden i den programvara organisationen valt för att skicka meddelanden.

Vill du veta mer om vad SDK är?

Här berättar vi mer om SDK, hur det fungerar och vilken nytta det kan bidra med till din organisation.

Läs mer på sidan: SDK för deltagarorganisationer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: