Om oss

DIGG är en ny myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Vi startade 1 september 2018.

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Vidare bistår vi regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för splittrad. DIGG har ett samlat ansvar för frågorna – på så sätt skapas en tydligare styrning mot de mål som regeringen satt upp.

DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.

Vår instruktion och vårt regleringsbrev hittar du under Så här styrs vi.