Till innehållet

Om oss

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Vi ska också stötta regeringen med underlag och analyser.
Oj, något gick fel

Vårt uppdrag

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och hur vi styrs. Du hittar också information om vår organisation och våra regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag

Här hittar du information om pågående uppdrag som DIGG tilldelats av regeringen.

Jobba med oss

Vill du arbeta tillsammans med oss och bygga en modern myndighet för framtiden?

Nyheter

Det händer mycket inom digitaliseringsområdet. Här hittar du våra senaste nyheter.

Evenemang

Här hittar du evenemang som vi deltar på eller arrangerar.

Upphandlingar

Här hittar du information om DIGG:s annonserade upphandlingar.

Om webbplatsen

Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.

Driftinformation

Här hittar du information om planerade och akuta avbrott för de it-tjänster som DIGG ansvarar för.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kan du höra av dig till oss. Här hittar du också hur du skickar en faktura till oss.