Privata aktörer

Här kan du se vilka privata aktörer som har anmält till Digg att de omfattas av SDG-förordningen samt deras ansvarsområden enligt SDG-förordningens bilaga I och II.

Vad innebär de olika koderna?

De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan förklaringstabell.

Om uppgifterna inte stämmer?

Förteckningen baseras på information som Digg har fått från behöriga myndigheter och utgår ifrån den enskilda aktörens egna bedömning. Om informationen inte stämmer så kontakta oss via våra webbformulär för att anmäla behörig myndighet eller ändra uppgifter.

Förteckning privata aktörer

Namn

Informations-område enligt bilaga I

Förfarande enligt bilaga I

Förfarande enligt bilaga II

Svanen (Miljömärkning Sverige AB)

M8

*

Nej

Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)

N1

*

Nej

Sveriges advokatsamfund

N3

*

Nej

Arbetslöshetskassorna

B1;B2

*

U2

Telekområdgivarna

A5

*

Nej

*Inväntar information från den behöriga myndigheten

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: